EN
Přejít na Rezidence
Foto: Archiv SE.S.TA

GENIUS RISES: TVŮRČÍ ATELIER

Výjimečná mezikontinentální spolupráce, výjimečné propojení ghanské hudební a taneční kultury a evropského baroka.

Datum konání akce17. 5.–19. 5. 2019 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Tříletý projekt Genius Rises nabízí konfrontaci tradičního ghanského umění jako centra afrických kultur a evropského baroka, konkrétně českého, francouzského a britského. Po studijním pobytu v Akkře a odborných rešerších na evropských univerzitách se čeští a francouzští umělci zúčastní tvůrčího atelieru ve Žďáru nad Sázavou.

Genius Rises je tvůrčí projekt založený na odborných univerzitních rešerších napříč kulturami a skloubí v sobě hned několik uměleckých i vědeckých oborů: hudbu, tanec, divadlo, architekturu, historii i sociologii. Právě porozumění historickému a sociologickému kontextu nám umožňuje odpovědět na otázky, které si umělci mohou klást při umělecké tvorbě dnes.

Na projektu se podílí renomovaní umělci z Francie - kontratenorista Sébastien Fournier a choreograf Jean Gaudin, hudebníci a tanečníci z ghanského souboru Ghana Dance Ensemble a z České republiky byl ke spolupráci přizván Český hudební ansámbl JAMU s členy katedry historické interpretace s uměleckou vedoucí prof. Barbarou Mariou Willi, členové pěveckého souboru Žďáráček a pěvecký sbor Societas Incognitorium.

V rámci tvůrčího atelieru proběhne pod vedením Jeana Gaudina, Sébastiena Fourniera a Barbary Marie Willi seznámení českých hudebníků s připraveným repertoárem pro nové představení The Banquet, které bude v červenci uvedeno v premiéře na festivalu KoresponDance.

Do jaké míry mohou africké tradice obohatit evropské baroko a jak může setkání s africkou hudbou vdechnout baroku nový život?

Program

Aktivity projektu v roce 2019:

1. setkání českých, francouzských a ghanských umělců v Akře (22. 2. - 4. 3.)

2. rešerše v oblasti muzikologie, sociologie a historie na univerzitách v Evropě (jaro)

3. setkání CZ a FR umělců ve Žďáře (17. - 9. 5.)

4. rezidence všech umělců (CZ, FR a Ghana)  ve Žďáře (21. 6. - 11. 7.)

5. vyvrcholení projektu se uskuteční na mezinárodním festivalu KoresponDance (12. a 14. 7.)

Na rok 2020 je naplánováno turné v Evropě i v Africe, kde bude výsledek projektu prezentován.

Umělci

Sébastien Fournier

Sébastien Fournier Životopis

Kontratenorista Sébastien Fournier studoval sólový zpěv na konzervatoři v Lyonu a v Guildhall School of Music and Drama v Londýně, specializuje se starou hudbu. Spolupracoval například s Henrim Ledroit, Michaelem Chance nebo Laurou Sarti, zpíval ve sborech souborů les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les Arts Florissants (W. Christie) a Accentus (L. Equilbey). Je zakladatelem souboru barokní hudby «Sprezzatura », který má bohaté zkušenosti s programy popularizace staré hudby především u mládeže. [ ]

Jean Gaudin

Jean Gaudin Životopis

Poté, co měl příležitost pracovat mimo jiné s Mauricem Béjartem a Carolyn Carlsonovou, uvedl Jean Gaudin svou první vlastní choreografii v roce 1978 v Bagnolet a o rok později se rozhodl založit si i vlastní skupinu. Během své choreografická práce dává přednost prolínání různých uměleckých prostředků. Během celé své kariéry se při práci obklopuje video-umělci a filmaři, se kterými je podepsán pod více než 15 tanečními filmy [ ]

Barbara Maria Willi Životopis

[ ]

Podpora

Partneři projektu: Institut afrických studií, Ghana Dance Ensemble, University od Ghana, Česká ambasáda v Ghaně, Ministerstvo kultury v Ghaně, Festival KoresponDance, L’Ensemble Sprezzatura de Lyon, Francouzský institut v Praze a další.

Připravujeme

GENIUS RISES: REZIDENCE 

Na začátku léta přijedou všichni umělci zapojení do projektu (CZ, FR a Ghana) na Zámek Žďár nad Sázavou a po dobu třech týdnů budou intenzivně pracovat na vyvrcholení celého projektu – přípravě představení.

GENIUS RISES na KoresponDance 2019

Festival KoresponDance 2019 uvádí vyvrcholení tříletého projektu Genius Rises. Loni jste viděli kaleidoskop možností, jak prolnout africkou tradiční hudbu s hudbou baroka, tentokrát se již můžete těšit na umělecké dílo v jeho finální podobě - na představení, kde setkání s africkou hudbou vdechne baroku nový život.

 

FESTIVAL KoresponDance

KoresponDance každý rok na začátku července otevře dveře zámku desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje fantastický zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně. Těšit se můžete již na sedmý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.