EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: Dragan Dragin

GENIUS RISES na KoresponDance 2019

Výjimečná mezikontinentální spolupráce, výjimečné propojení ghanské hudební a taneční kultury a evropského baroka.

Datum konání akce12. 7.–14. 7. 2019 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Festival KoresponDance 2019 uvádí vyvrcholení tříletého projektu Genius Rises, který nabízí konfrontaci tradičního ghanského umění jako centra afrických kultur a evropského baroka, konkrétně českého, francouzského a britského. Loni jste viděli kaleidoskop možností, jak prolnout africkou tradiční hudbu s hudbou baroka, tentokrát se již můžete těšit na umělecké dílo v jeho finální podobě - na představení, kde setkání s africkou hudbou vdechne baroku nový život.

Genius Rises je tvůrčí projekt založený na odborných univerzitních rešerších napříč kulturami
a skloubí v sobě hned několik uměleckých i vědeckých oborů: hudbu, tanec, divadlo, architekturu, historii i sociologii. Právě porozumění historickému a sociologickému kontextu nám umožňuje odpovědět na otázky, které si umělci mohou klást při umělecké tvorbě dnes.

Na projektu se podílí renomovaní umělci z Francie - kontratenorista Sébastien Fournier a choreograf Jean Gaudin, hudebníci a tanečníci z ghanského souboru Ghana Dance Ensemble a z České republiky byli ke spolupráci přizváni tanečníci a hudebníci, kteří se věnují barokní hudbě a členové pěveckého souboru Žďáráček.

...Propojování kultur není nic nového a moderního. Třetí syn ghanského krále byl hostem u dvora Ludvíka XIV. ve Versailles, byl zde pokřtěn jedním z nejvýznamnějších francouzských rétorů všech dob Jacques-Bénigne Bossuetem a kmotrem mu nebyl nikdo jiný než sám Ludvík. Na dvoře žil až do svých 14 let jako člen filosofického a vědeckého společenství, ale po smrti svého otce a bratrů se musel vrátit zpět do Ghany, aby zde působil na politické scéně. V projektu Genius Rises se k této tradici výměny mezi Ghanou a Evropou vracíme a znovu hledáme, co nás spojuje. Projekt, který propojuje Českou Republiku, Francii a Ghanu má za sebou letos již druhý rok vývoje, snoubí v sobě přínos mezinárodní a mezioborové umělecké spolupráce, která bude pokračovat až do roku 2020.  

 

 

Do jaké míry mohou africké tradice obohatit evropské baroko a jak může setkání s africkou hudbou vdechnout baroku nový život.

Program

Aktivity projektu v roce 2019:

1. setkání českých, francouzských a ghanských umělců v Akře (16. 2. - 4. 3.)

2. rešerše v oblasti muzikologie, sociologie a historie na univerzitách v Evropě (jaro)

3. týdenní setkání CZ a FR umělců ve Žďáře (11. - 8. 5.)

4. měsíční rezidence všech umělců (CZ, FR a Ghana)  ve Žďáře (21. 6. - 15. 7.)

5. vyvrcholení projektu se uskuteční na mezinárodním festivalu KoresponDance (červenec)

Umělci

Sébastien Fournier

Sébastien Fournier Životopis

Kontratenorista Sébastien Fournier studoval sólový zpěv na konzervatoři v Lyonu a v Guildhall School of Music and Drama v Londýně, specializuje se starou hudbu. Spolupracoval například s Henrim Ledroit, Michaelem Chance nebo Laurou Sarti, zpíval ve sborech souborů les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les Arts Florissants (W. Christie) a Accentus (L. Equilbey). Je zakladatelem souboru barokní hudby «Sprezzatura », který má bohaté zkušenosti s programy popularizace staré hudby především u mládeže. [ ]

Jean Gaudin

Jean Gaudin Životopis

Poté, co měl příležitost pracovat mimo jiné s Mauricem Béjartem a Carolyn Carlsonovou, uvedl Jean Gaudin svou první vlastní choreografii v roce 1978 v Bagnolet a o rok později se rozhodl založit si i vlastní skupinu. Během své choreografická práce dává přednost prolínání různých uměleckých prostředků. Během celé své kariéry se při práci obklopuje video-umělci a filmaři, se kterými je podepsán pod více než 15 tanečními filmy [ ]

Xavier Janot

Xavier Janot Životopis

[ ]

Podpora

Partneři projektu: Institut afrických studií, Ghana Dance Ensemble, University od Ghana, Česká ambasáda v Ghaně, Ministerstvo kultury v Ghaně, Festival KoresponDance, L’Ensemble Sprezzatura de Lyon, Francouzský institut v Praze a další.

Připravujeme

Na rok 2020 je naplánováno turné v Evropě i v Africe, kde bude výsledek projektu prezentován.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.