EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: archiv SE.S.TA

GENIUS RISES: R&B – RHYTHM AND BAROQUE v Ghanské Akkře

Výjimečná mezikontinentální spolupráce, výjimečné propojení ghanské hudební a taneční kultury a evropského baroka.

Datum konání akce16. 2.-4. 3. 2019 |  Místo konání akceAkkra

Pro performance R&B – Rythme and Baroque byl sestaven tým umělců složený z českých barokních hudebníků a sboristů, francouzského choreografa, kontratenoristy a flétnisty a dále pak hudebníků a tanečníků ghanského souboru Ghana Dance Ensemble. Performance byla poprvé uvedena v rámci festivalu KoresponDance 2018 v unikátních prostorách barokního zámku ve Žďáře nad Sázavou, v roce 2019 bude uvedena v ghanské Akkře a spolupráce umělců bude nadále pokračovat i v průběhu roku 2019 a 2020 v rámci tříletého projektu Genius Rises. Na performanci dále navazuje studijní pobytu umělců v Akkře, aby se mohli věnovat prohlubování projektu Genius Rises.

Tříletý projekt Genius Rises nabízí konfrontaci tradičního ghanského umění jako centra afrických kultur a evropského baroka, konkrétně českého, francouzského a britského. Po studijním pobytu v Akkře a odborných rešerších na evropských univerzitách se čeští a francouzští umělci zúčastní tvůrčího atelieru ve Žďáru nad Sázavou.

Genius Rises je tvůrčí projekt založený na odborných univerzitních rešerších napříč kulturami a skloubí v sobě hned několik uměleckých i vědeckých oborů: hudbu, tanec, divadlo, architekturu, historii i sociologii. Právě porozumění historickému a sociologickému kontextu nám umožňuje odpovědět na otázky, které si umělci mohou klást při umělecké tvorbě dnes.

Na projektu se podílí renomovaní umělci z Francie - kontratenorista Sébastien Fournier a choreograf Jean Gaudin, hudebníci a tanečníci z ghanského souboru Ghana Dance Ensemble a z České republiky byli ke spolupráci přizváni tanečníci a hudebníci, kteří se věnují barokní hudbě a členové pěveckého souboru Žďáráček.

Do jaké míry mohou africké tradice obohatit evropské baroko a jak může setkání s africkou hudbou vdechnout baroku nový život?

Program

Místo konání: Institute of African Studies / University of Ghana

Umělci

Sébastien Fournier

Sébastien Fournier Životopis

Kontratenorista Sébastien Fournier studoval sólový zpěv na konzervatoři v Lyonu a v Guildhall School of Music and Drama v Londýně, specializuje se starou hudbu. Spolupracoval například s Henrim Ledroit, Michaelem Chance nebo Laurou Sarti, zpíval ve sborech souborů les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les Arts Florissants (W. Christie) a Accentus (L. Equilbey). Je zakladatelem souboru barokní hudby «Sprezzatura », který má bohaté zkušenosti s programy popularizace staré hudby především u mládeže. [ ]

Jean Gaudin

Jean Gaudin Životopis

Poté, co měl příležitost pracovat mimo jiné s Mauricem Béjartem a Carolyn Carlsonovou, uvedl Jean Gaudin svou první vlastní choreografii v roce 1978 v Bagnolet a o rok později se rozhodl založit si i vlastní skupinu. Během své choreografická práce dává přednost prolínání různých uměleckých prostředků. Během celé své kariéry se při práci obklopuje video-umělci a filmaři, se kterými je podepsán pod více než 15 tanečními filmy [ ]

Barbara Maria Willi Životopis

[ ]

Připravujeme

GENIUS RISES: ODBORNÉ REŠERŠE NA EVROPSKÝCH UNIVERZITÁCH

Po studijním pobytu v Akkře projekt pokračuje realizací odborných rešerší v oblasti barokní a africké hudby, sociologie a historie na evropských univerzitách.

 

GENIUS RISES na KoresponDance 2019

Festival KoresponDance 2019 uvádí vyvrcholení tříletého projektu Genius Rises. Loni jste viděli kaleidoskop možností, jak prolnout africkou tradiční hudbu s hudbou baroka, tentokrát se již můžete těšit na umělecké dílo v jeho finální podobě - na představení, kde setkání s africkou hudbou vdechne baroku nový život.

 

 

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 400 000 kč.