EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: Michal Hančovský

TANEC V GALERII

Tělo v pohybu jako nástroj nové perspektivy.

Datum konání akcečerven 2019 |  Místo konání akcePraha

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy od roku 2012, kdy pravidelně několikrát do roka přivádí do aktuálních expozic performery a prostřednictvím pohybu otevírá novou perspektivu a nové zážitky při vnímání konceptuálního či výtvarného díla.

Cyklus sleduje mimojiné přesvědčení, že tanec je umění přístupné každému, ať už se s ním setká v divadle nebo v nečekaných souvislostech ve veřejném prostoru. Na druhou stranu se tanec v tomto pojetí stává nástrojem nového způsobu vnímání expozic. 

Transdisciplinární projekt rozvíjí na několika rovinách spolupráci mezi tvůrci současného tance a galeriemi. Má za cíl nejen jejich vzájemné obohacení, ale především inovativní práci s divákem, zpřístupnění nejen výsledku (performance), ale i tvůrčího procesu. 

Během uplynulých let byly tak v rámci cyklu uvedeny performance

Neklidná figura: Taneční instalace choreografky Nadine Beaulieu pod názvem Neklidná figura rozpohybovala stejnojmennou výstavu českého sochařství v Galerii hlavního města Prahy. Divákovi tak nabídla možnost vnímat expresi v umění přelomu 19. a 20. století prostřednictvím lidského těla v pohybu.

Mořská archeologie: Přemostění kontinentů, Mořská archeologie, dílo El Hadji Syho se stává počátkem pro taneční instalaci americké choreografky Marthy Moore a evropskou skupinu performerů přijíždějících z Portugalska, Francie, Slovenska a České Republiky. Následujíce partituru, cestujíce skrze instalaci, tanečníci obývají překrývající se pohyblivé krajiny. Současně otvírají prostor pro měnící se perspektivy a vnímání návštěvníka výstavy.

Nebe: Jordi Galí propojuje tanec s artistikou a využíváním prostoru, „pod jeho rukama se na první pohled všední předměty, jako jsou trámy, kameny, žebříky či pneumatiky doslova roztančí a vytvářejí důmyslnou architekturu.

Secret Journey: Pohybově-vizuální instalace Secret Journey etablované choreografky Yoshiko Chuma byla navázaná na světoznámou výstavu Aj Wej-wej. Zákon cesty. Performance byla unikátním spojením dvou uznávaných kontroverzních umělců. Umělců, kteří do své tvorby promítají osobní zážitky, zkušenosti a pocity způsobem, který ohromuje a láká publikum po celém světě.

Pavillon Fuller: Projekt Pavillon Fuller dostává tanec do interakce s prostorem a architekturou, která ho obklopuje. Jejich vztah je zkoumám skrze jednoduchou instalaci sestávající z dřeva a lehkého lanového systému. Participativní a kolektivní instalace prostřednictvím uchopení vztahu mezi tělem a materiálem upevňuje a podporuje dynamiku ve skupině. Pavillon v zahradách zůstává a stává se součástí expozice, zve k setkání, k dialogu a stává se součástí veřejného prostoru. Pavillon Fuller odkazuje na dílo Richarda Buckminstera Fullera, architekta a otce zakladatele tensegrité (princip aplikovaný v konstrukční logice pavilónu).

Tanec sestupuje z divadelních scén a vyráží do města potkat jiné publikum!

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.