EN

Archiv akcí / 2012

Přehled všech akcí, které pořádala SE.S.TA v roce 2012.
Akce jsou řazeny do tématických oblastí a následně časově podle data pořádání.

SE.S.TA pro profesionální rozvoj [ profesionálové ]

Rezidence [ profesionálové ]

Prostor pro spolupráci [ profesionálové ]

SE.S.TA pro děti [ veřejnost ]

SE.S.TA pro publikum [ veřejnost ]

Diskuze a přednášky [ veřejnost ]

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 700 000 kč.