EN

SE.S.TA
Setkávání současného tance

Centrum choreografického rozvoje

SE.S.TA zahájila svoji činnost již v roce 1999, od roku 2010 se označuje jako první Centrum choreografického rozvoje v České republice. Cílem SE.S.TA je podpořit v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu.

Proč existuje SE.S.TA?

SE.S.TA nabízí umělcům různé způsoby obohacení jejich profesního rozvoje:
Jeden ze způsobů osobního rozvoje umělce je konfrontace s jinými způsoby uvažování a tvorby.
Setkávání mezi profesionály: interprety, pedagogy, teoretiky, mezi uměleckými obory a mezi různými kulturami.

Konfrontovat se znamená pracovat spolu, přemýšlet spolu, pozorovat práci těch, se kterými pracujeme, a také komunikovat s publikem na různých úrovních.

V tomto duchu jsou rozvíjeny jednotlivé aktivity SE.S.TA.

Aktivity SE.S.TA plní 4 poslání:

Diskuse v oblasti živé umění-inovace-společnost

Kromě vlastních aktivit iniciuje SE.S.TA setkání mezi aktéry kulturní sféry, zástupci státu, územních samospráv a soukromého sektoru, aby společně přemýšleli nad aktuálními otázkami a vztahy mezi živým uměním a společností.

Zásadami SE.S.TA jsou: inovace a dlouhodobá koncepce

A – Inovace

B – Dlouhodobá koncepce