EN

Škola tančí (kreativní projekty do škol)

Krátkodobé projekty rozvíjející uměleckou kreativitu žáků skrze „tělo v pohybu", jako prostředek poznávání i vzdělávání. Tyto projekty skrze společnou tvorbu propojují vždy jednu učební látku s kreativitou. Současně u dětí všech věkových kategorií rozvíjí iniciativu, mezioborovost, úctu a skupinovou práci. V neposlední řadě nabízejí příležitost pro profesionální umělce rozvíjet své umělecké dovednosti a kompetence v jiném prostředí, než je pro ně běžné. K tomu dochází skrze spolupráci s pedagogy a jejich žáky (více informací níže).

Aktuálně:

Eduspace - workshop k projektu Škola tančí

19. – 20. 5. 2017 Brno

Eduspace, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Součástí programu je workshop k projektu Škola tančí.

Seminář Škola tančí 2017

17. 11.–20. 11. 2017 / Žďár nad Sázavou

Seminář pro choreografy a pedagogy o kreativní výuce na školách.

Kulatý stůl na téma Škola tančí 2017

7. 7. 2017 / Žďár nad Sázavou

Diskuse na téma Kreativní výuka na školách, vzdělávání v pohybu pod vedením zkušených umělců ze zahraničí a aktivní účasti umělců a učitelů ze škol, kteří projekt již realizovali a zároveň představí společnou tvorbu v průběhu dne na festivalu KoresponDance 2017.

Výzva k účasti na projektu ŠKOLA TANČÍ 2017

Duben - Prosinec 2017 / Žďár nad Sázavou, Praha, ČR

Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců, tvůrců ve spolupráci s učitelem dané školy. Profesionální umělec společně s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního přemětu.  

Může dítě poznávat a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím pohybu, "těla v pohybu?

Výzva k přihlášení na Tvořivý příměstský tábor a Tábor 2017

3. 7.–8. 7. 2017 / Žďár nad Sázavou, areál Zámku Žďár n/S

DIVADLO │TANEC│ HUDBA pro děti od  8 do 16 let. Letní "Tvořivý příměstský tábor" zaměřený na rozvoj kreativity, umělecké tvorby, improvizace. 

Pedagogický seminář a dílny - PROSTOR v pedagogice tance – CIRKULACE v něm

10.-13. 2. 2017 HAMU / PRAHA

V rámci našich pedagogických dílen na téma „prostor“ pokračujeme naše badání na téma CIRKULACE s „tělem-prostorem“, s „tělem v prostoru“ a mezioborovým přesahem tance a architektury.

Interpretační centrum / Muzeum ve Žďáru nad Sázavou

SE.S.TA připravuje v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou muzeum nové generace zaměřené na znovuobjevení bohaté tvůrčí historie místa i její propojení se současnou tvorbou. Projekt podpořil ROP JIHOVÝCHOD v programu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Umění pro vzdělávání – Projekt na rozvoj výuky prostřednictvím tance

Cílem projektu Umění pro vzdělávání je zapojení kreativního prvku a choreografem vedené pohybové práce s dětmi do běžného vzdělávacího systému. Společné dílny pro choreografy, tanečníky a pedagogy ZŠ zkoumají jak zahraniční zkušenosti, tak možnosti a potřeby českého školství. Modelové tvůrčí projekty ve školách mají ukázat pozitivní efekt působení umělců ve vzdělávání.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 600 000 kč.