EN

Workshopy a tréninky

Každý rok ve spojení s konkrétním projektem / tématem připravujeme program aktivit. Tím vytváříme momenty pro sdílení, zkoumání a zkoušení - víkendy pro choreografy, pedagogy, umělce, performery...

Aktuálně:

Tance pro tělo & pro duši

3.- 8. 7. 2017 Žďár nad Sázavou

Hudební a taneční dílna ve slavném zámku ve Žďáru nad Sázavou pod vedením Martiny Pavlasové (F.S.Barunka z České Skalice) a Michaela Pospíšila (soubor :II:RITORNELLO:II:, aj.) se nechala inspirovat „architekturou tance“ a „tanečností" architektury Jana Aichla Santiniho právě ve Žďáru a na Zelené Hoře. 

Eduspace - workshop k projektu Škola tančí

19. – 20. 5. 2017 Brno

Eduspace, to jsou dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Součástí programu je workshop k projektu Škola tančí.

RETREAT

23. 10. – 29. 10. 2017 Žďár nad Sázavou

Vzájemná mezinárodní mezioborová inspirace na předem dané téma. Rozvíjení konceptů a hledání vzájemného obohacení kreativního procesu mezi vědci, choreografy, hudebníky, architekty, scénografy. Je čas se přihlásit!

Seminář Škola tančí 2017

17. 11.–20. 11. 2017 / Žďár nad Sázavou

Seminář pro choreografy a pedagogy o kreativní výuce na školách.

Výzva k účasti na projektu ŠKOLA TANČÍ 2017

Duben - Prosinec 2017 / Žďár nad Sázavou, Praha, ČR

Kreativní výuka na školách pod vedením zkušených umělců, tvůrců ve spolupráci s učitelem dané školy. Profesionální umělec společně s pedagogem dané školy „ušijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků prostřednictvím vybraného školního přemětu.  

Může dítě poznávat a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím pohybu, "těla v pohybu?

Výzva k přihlášení na Tvořivý příměstský tábor a Tábor 2017

3. 7.–8. 7. 2017 / Žďár nad Sázavou, areál Zámku Žďár n/S

DIVADLO │TANEC│ HUDBA pro děti od  8 do 16 let. Letní "Tvořivý příměstský tábor" zaměřený na rozvoj kreativity, umělecké tvorby, improvizace. 

Pedagogický seminář a dílny - PROSTOR v pedagogice tance – CIRKULACE v něm

10.-13. 2. 2017 HAMU / PRAHA

V rámci našich pedagogických dílen na téma „prostor“ pokračujeme naše badání na téma CIRKULACE s „tělem-prostorem“, s „tělem v prostoru“ a mezioborovým přesahem tance a architektury.

Stáže pro interprety, otevřené též choreografům a pedagogům

Stáže umožňují setkat se s originálním choreografickým světem vybraných tvůrců a umožňují interpretům pracovat na jejich vlastním rukopisu. SESTA tradičně zve do ČR pedagogy různých somatických technik.

Interpretační centrum/Muzeum ve Žďáru nad Sázavou

SE.S.TA připravuje v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou muzeum nové generace zaměřené na znovuobjevení bohaté tvůrčí historie místa i její propojení se současnou tvorbou. Projekt podpořil ROP JIHOVÝCHOD v programu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Co je to dramaturgie tance?

Víceletý mezinárodní projekt zaměřený na studium otázek spojených s dramaturgií tance. Odborníci a umělci z pěti různých oborů – hudby, architektury, filmového umění, sociologie a literatury – budou postupně konfrontovat vlastní přístup a zkušenosti s tancem a jeho dramaturgií. Partnery projektu jsou: Centrum choreografického rozvoje Micadanses (FR), Asociácia súčasného tanca (SK), Zapalla Danza de Catagne (IT), Steptext Dance Project (DE).

Současné podoby barokního umění

Projekt, který od roku 2004 zkoumá bohatý svět barokního tance z pohledu současného tanečního interpreta a současného tvůrce choreografa. V čem mohou být prvky barokního tance inspirací, jaké otázky při tvorbě lze klást i nyní. Stáže, představení, přednášky…

Evropské projekty, které SE.S.TA iniciovala a řídila:

Pravidelné taneční lekce

SE.S.TA se dlouhodobě věnuje propagaci různých somatických tanečních metod, které rozšiřují tanečníkům schopnosti vědomě pracovat se svým tělem, podporují sebeuvědomování těla a skrze soustředěnou práci se senzomotorikou posilují i rozlišovací a funkční schopnosti.

Pravidelné lekce Feldenkraisovy metody jsou v Praze otevřeny od roku 2012.

Korespondance

SE.S.TA provozuje festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem hl. m. Prahy ve výši 600 000 kč.