Skupina Christine Bastin / Serge Ambert

1. Projekt „Mezi dvěma“ věnovaný choreografii a kompozici

Serge Ambert, tanečník a profesor skupiny Christine Bastin, se zúčastnil Letního setkání SE.S.TA 2001. Pokračoval v přípravných pracích v duchu choreografie Christine Bastin, které započala během předchozích dvou let jeho kolegyně Katharina Bader. Na konci závěrečného představení stáže bylo jasné, že tato senzibilizace přinesla své ovoce. Bylo možné v rámci projektu "Entre Deux / Mezi dvěma" zahájit skutečnou choreografickou práci, pracovat s principy kompozice na základě improvizací. Tento projekt umožnil českým tanečníkům vytvořit vlastní dueto podle principů, jimiž se řídila i Christine Bastin při svém představení "BE".

Projekt „Mezi dvěma“ byl rozvržen do období šesti měsíců, s třemi víkendovými stážemi pod vedením S. Amberta. Ambert za skupinu Ch. Bastin choreograficky doprovázel mladé české profesionály při vzniku pěti duet. Celý projekt završila veřejná prezentace v sále taneční konzervatoře Duncan Centre 4. a 5. března 2002. Tento projekt choreografické metodiky byl mimo jiné podpořen i Nadací Open Society Fund Praha.

Mezi dvěma Mezi dvěma

2. Představení „Be“

Ve dnech 4. a 5. března 2002 bylo v sále Duncan Centre v rámci komponovaného večera „Mezi dvěma“ uvedeno také jedno z posledních představení skupiny Christine Bastin "BE". Viz ohlasy v tisku.

3. Představení "Cestou s ní / Passantes du printemps"

francouzsko-česká umělecká spolupráce

Výsledek projektu „Mezi dvěma“ se setkal s výrazným pozitivním ohlasem ze strany odborné veřejnosti i publika. Bylo jasné, že by bylo vzhledem k zaujetí účastníků projektu a potenciálu této první pracovní etapy zajímavé pokračovat v započaté choreografické práci a přetvořit existující taneční studie do kompozičně celistvého představení. Vznikl projekt představení „Cestou s ní“. Jeho cílem bylo také posílit porozumění některým choreografickým nástrojům, jež budou znovu použitelné v budoucích pracích mladých profesionálů.

Projekt „Cestou s ní“ byl od počátku koncipován jako projekt, který umožní setkání a konfrontaci různých individualit, různých profesionálních zkušeností. Serge Ambert strávil v Praze od ledna do května 2003 se skupinou osmi tanečnic na čtyřicet pracovních dnů. Finální tvar představení „Cestou s ní“ se vyznačuje výrazným rukopisem uchovávajícím osobní interpretační vklad každé z interpretek, soudržnou logikou výstavby díla a dynamikou postavenou na střídajících se vstupech tanečnic reprezentujících osm různých a přesto nerozlučných stavů ženy. Představení osciluje mezi humorem a hlubším prožitkem lidského bytí, mezi konkrétním becketovským divadelním světem a abstrakcí choreografických linek a geometrie.

Francouzsko-česká umělecká spolupráce pokračovala také v oblasti světelném designu, kde se měli možnost setkat David Havel z Divadla v Celetné s Patrickem Debarbat (Fr).

Premiéra představení „Cestou s ní“ se uskutečnila v divadle Alfred ve dvoře 14. května 2003.

choreografie: Serge Ambert
tančí (původní sestava): Sandrine Harris, Tereza Lenerová, Alžběta Májová, Andrea Miltnerová, Zita Pavlištová, Jana Pospišilová, Sophie Ripoche, Zuzana Smugalová
zvuková nahrávka: Serge Ambert
light design: Patrick Debarbat, David Havel
kostýmy: Mariana Jamníková

Mezi dvěma Mezi dvěma Mezi dvěma


Představení vzniklo za podpory: Institut Fran_ais de Prague, AFAA (Association Fran_aise de l’action artistique), Nadace Open Society Fund, MOTUS, Vinci, Tartare a skupiny Christine Bastin.