Setkávání současného tance SE.S.TA

Setkávání současného tance pořádá:

Mezinárodní stáž coachingu choreografů
Foto:
Jan Komárek

Mezinárodní stáž coachingu choreografů

pod vedením zkušených zahraničních choreografů: Béatrice Massin, Jean-Christophe Paré, Dominique Boivin (FR)

24.—30. srpna 2012
Praha

Adresy stáže:

  • HAMU, Malostranské nám 13, Praha 1
  • Studio Alt@, U Výstaviště 21, Praha 7
  • Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7

Již posedmé organizuje SE.S.TA od roku 2005 stáž coachingu choreografů. Cílem stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a zkušenými umělci („kouči“), kteří je v práci vedou.

Koncept:

Zúčastnění choreografové mají vytvořit něco právě pro příležitost stáže nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (max. 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během stáže. Výchozí materiál shlédnou kouči na předem zaslaném videozáznamu, aby se mohli před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.
Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými kouči znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Stáž je určena profesionálním tanečníkům a choreografům.
Ranní tréninky jsou otevřeny i studentům tance, pedagogům a širší veřejnosti
Překlad v hodinách je zajištěn.
Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

V případě, že choreograf bude chtít pracovat na skupinové choreografii, je třeba, aby se účastnil stáže se svojí skupinou a oznámil předem počet tanečníků.

Program:

Každý den bude zahájen společným technickým tréninkem. Denně bude mít každý choreograf k dispozici na několik hodin taneční studio, aby zde mohl pracovat na své choreografii a na cílech, které si určí sám spolu se svým coachem, který bude přítomen dle potřeb a přání. Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a bude následovat společná diskuze.
Otevřené taneční lekce, diskuse a prezentace.

DENNÍ PREZENTACE S DISKUSÍ

Zároveň zveme odbornou veřejnost na večerní diskuse spojené s ukázkami denní práce zúčastněných choreografů. Prezetance se uskuteční každý večer (25-29/8) od 17 do 19 h v Divadle Alfred ve dvoře. Diskuse nad rozpracovanými choreografiemi jsou velmi přínosné nejen pro účastníky stáže, ale i pro ostatní choreografy či kritiky, kteří se chtějí o procesu tvorby dozvědět něco nového.
Otevřeno odborné veřejnosti (choreografové, kritici).

Veřejná prezentace výsledků stáže:

30. 8. od 20 h v divadle Alfred ve dvoře.
Otevřeno široké veřejnosti, vstup volný.

Praktické informace:

Cena stáže coachingu:

  • 2100 Kč — choreografové z ČR a SK
  • 110 EUR — ostatní zájemci
  • (choreograf + jeho tanečníci je počítán za jednoho účastníka)

Počet účastníků je limitován!

Cena za 1 ranní trénink:

  • 180 Kč — tanečníci, pedagogové a studenti tance z ČR a SK
  • 10 EUR — ostatní zájemci

Přihlášky:

Přihlášky vč. životopisu zasílejte nejpozději do 2. 7. 2012 na adresu rezervace@se-s-ta.cz

Povinná příloha:

Společně s přihláškou je třeba zaslat poštou videukázku své rozpracované choreografie, ze které bude choreograf vycházet na stáži coachingu, popř. může připojit i ukázky své předchozí práce.
Můžete upřesnit jméno kouče, se kterým byste chtěli v průběhu stáže pracovat. Budeme se snažit vašim požadavkům maximálně vyhovět.
Adresa: SE.S.TA - Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR

Konání STÁŽE COACHINGU 2012 podpořili:

Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha,
ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře, Studiem Alt@, HAMU a dalšími
Děkujeme