Setkávání současného tance SE.S.TA
Setkávání současného tance SE.S.TA
Festival současného tance Korespondance 2014
Artuš: Paco Dècina (IT/FR), Sébastien Fournier (FR)
Artuš: Paco Dècina (IT/FR), Sébastien Fournier (FR)
foto: archiv
Další / předcházející
akce
Předcházející akceDalší / předcházející <br />akce
SE.S.TA v rámci festivalu KoresponDance 2014 uvádí:

Artuš

Paco DècinaŽivotopis (IT/FR), Sébastien Fournier (FR)

20.00 (mapa místo 13)
Místo setkání na I. nádvoří je v 19.45 (mapa místo A)

Dokument aplikace Acrobat ReaderMapa areálu zámku s vyznačenými místy akcí [ PDF, 1 strana, 0,3 MB ]

Duet jednoho těla a jednoho hlasu.

Choreograf a tanečník Paco DècinaŽivotopis a kontratenorista Sébastien Fournier měli chuť prožít společné umělecké dobrodružství, vybrali si úžasný příběh krále Artuše a nechali se jím inspirovat. Objevují pro nás znovu tuto legendu s jejími hodnotami, abychom mohli opětovně prožít protichůdné pocity, jakými jsou vítězství a prohra, úspěch a neúspěch, útlak a svoboda. Těžištěm představení Artuš je spojení tance a zpěvu, spojení těla a mysli. Základem je vytříbená forma, v níž se setkává precizní tanec Paca DècinyŽivotopis s fascinujícím a znepokojujícím hlasem Sébastiena Fourniera. Jedinečná přítomnost tance a koncertního zpěvu nás vede na snovou cestu neslýchaných a krystalických ozvěn, do magických souzvuků historických a současně moderních, od zvuků letadla až po rezonance cisterciáckého opatství.

Artuš je tím, kdo nám ukazuje cestu. Ta se stále mění a v každém okamžiku nás udržuje v napětí mezi nebem a zemí. Je olejem do lucerny, který udržuje plamen. (Paco Dècina)

Hledání mytického hrdiny nás vede k hledání sebe sama a našich vlastních pochybností. Vzduch se proměňuje na vibrace, prázdné v plné, neviditelné v reálné. Skrze magii setkání v síle přítomného okamžiku tak budoucnost zakoření v současnosti. (Sébastien Fournier)

 • choreografie a interpretace: Paco DècinaŽivotopis
 • hudební režie a zpěv: Sébastien Fournier
 • zvuková nahrávka: Fred Malle
 • viola da gamba: Jay Elfenbein
 • light design: Laurent SchneegansŽivotopis
 • kostýmy a scénografie: Paco Dècina et Sébastien Fournier
 • video: Frédérique Chauveaux
 • fotografie: Lee Yanor
 • produkce: associations Sprezzatura et PostRétroguardia
 • koprodukce: Théâtre Brétigny du Val d'Orge, CCN de Nantes, avec le soutien de la Communauté de Commune de Bâgé, du Conseil Général de l'Ain et du CND.

Hudební program

 • Lascia ch'io pianga: Georg Friedrich Haendel
 • Empio diro tu sei: Georg Friedrich Haendel
 • Cara sposa: Georg Friedrich Haendel
 • Cold song: Henry Purcell
 • O solitude: Henry Purcell
 • Beata viscera: Perotin
 • O virgo Splendens: Livre vermeil de Montserrat