Setkávání současného tance SE.S.TA
Setkávání současného tance SE.S.TA
Festival současného tance Korespondance 2014
Tešlon a Frkl: Lukáš Karásek (CZ), Florent Golfier (FR)
Tešlon a Frkl: Lukáš Karásek (CZ), Florent Golfier (FR)
foto: archiv
Další / předcházející
akce
Předcházející akceDalší / předcházející <br />akce
SE.S.TA v rámci festivalu KoresponDance 2014 uvádí:

Tešlon a Frkl

Lukáš Karásek (CZ), Florent Golfier (FR)

15.00 a 17.30 (mapa místo 9)
Místo setkání na I. nádvoří je v 14.45 a 17.15 (mapa místo A)

Dokument aplikace Acrobat ReaderMapa areálu zámku s vyznačenými místy akcí [ PDF, 1 strana, 0,1 MB ]

Pohybová setkání třetího druhu.

Z prachu se zrodil člověk. Vykročil do času, do světa, do dějin. A nezůstal sám... Fyzické divadlo o životě dvou bytostí z prostoru, kde platí jiné zákonitosti. Soužití dvou postav, jejich rutinní dny a vzájemné učení se je zprostředkováno fyzickými obrazy, akrobacií i emoční interakcí. Vedle ustálených poloh se herci navzájem překvapují také fyzickou improvizací. Navzájem si narušují své zacyklené zvyky, obohacují se o své fyzické dovednosti, jako dva bratři, kteří se dosud nikdy neviděli.

  • choreografie: Lukáš Karásek
  • interpretace: Florent Golfier, Lukáš Karásek
  • light design: Martin Čepec Holoubek, Zuzana Režná
  • scénografie: Stella Šonková
  • délka představení: 25 minut

Představení je součástí projektu Nová síť 2014.

„Vrcholná technika umožňuje fyzický dialog, při kterém se divákům tají dech. Těla obou tanečníků neznají gravitaci, svaly a klouby jakoby neměly omezení. A ke všemu vrcholnému technickému zvládnutí daného tématu setkávání dvou lidských bytostí je zde přidán humor: vtipný, vkusný, překvapující, vycházející opět z fyzických možností lidského těla, jeho svalového napětí i uvolnění.“
(Ladislav Vrchnovský, Ostravan.cz)