Setkávání současného tance SE.S.TA

SE.S.TA
Setkávání současného tance

Centrum choreografického rozvoje

SE.S.TA zahájila svoji činnost již v roce 1999, od roku 2010 se označuje jako první Centrum choreografického rozvoje v České republice. Cílem SE.S.TA je podpořit v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu.

Proč existuje SE.S.TA?

Život umělců, kteří se věnují pohybu, je nikdy nekončícím dobrodružstvím.

SE.S.TA nabízí umělcům různé způsoby obohacení jejich profesního rozvoje:
Jeden ze způsobů osobního rozvoje umělce je konfrontace s jinými způsoby uvažování a tvorby.
Setkávání mezi profesionály: interprety, pedagogy, teoretiky, mezi uměleckými obory a mezi různými kulturami.

Konfrontovat se znamená pracovat spolu, přemýšlet spolu, pozorovat práci těch, se kterými pracujeme, a také komunikovat s publikem na různých úrovních.

V tomto duchu jsou rozvíjeny jednotlivé aktivity SE.S.TA.

Aktivity SE.S.TA plní 4 poslání:

  • Další vzdělávání pro taneční profesionály (choreografy, tanečníky, pedagogy, kritiky a teoretiky) v mezinárodním kontextu formou tvůrčích dílen, seminářů, rezidencí v ČR i zahraničí, výzkumných dílen atd.
  • Produkce a koprodukce nových představení současného tance ve spolupráci s českými a zahraničními umělci a institucemi.
  • Uvádění představení současného tance v ČR i zahraničí
  • Akce pro publikum (senzibilizace publika) – aktivity umožňující umělcům a divákům vstoupit do bližšího kontaktu (přednášky, výstavy, komentované prezentace, diskuse s umělci a jiné)

Diskuse v oblasti živé umění-inovace-společnost

Kromě vlastních aktivit iniciuje SE.S.TA setkání mezi aktéry kulturní sféry, zástupci státu, územních samospráv a soukromého sektoru, aby společně přemýšleli nad aktuálními otázkami a vztahy mezi živým uměním a společností.

Zásadami SE.S.TA jsou: inovace a dlouhodobá koncepce

A – Inovace

  • SE.S.TA se každý rok zabývá novým tématem
  • Toto téma rozvíjí v celoročním projektu
  • V každém projektu pokládá nové otázky z oblasti současného tance

B – Dlouhodobá koncepce

  • SE.S.TA organizuje umělecké a vzdělávací programy, které na sebe každý rok navazují
  • Na těchto akcích se setkávají čeští a zahraniční profesionálové
  • Prohlubují tak spolupráci a vyměňují si pravidelně zkušenosti z oboru