Analýza tan. pohybu
Kineziologie
Limon technika
WorkshopSeminář je určen všem profesionálním tanečníkům, pedagogům a studentům tance. Současná tendence výuky umožňuje otevření se různým technikám a dosažení nových směrů práce, které rozvíjejí kolegové z jiných zemí.


Vede

Butoh >>

Sumako Koseki

Skupina Christine Bastin >>

Pascal Allio / Serge Ambert

Analýza tanečního pohybu, škola J.C.Paré >>

Sophie Billy

Limon technika >>

Marie Kinsky


Program seminářů

20. 8. 14.00-18.00

konečný zápis (Duncan Centre)

21. - 29. 8. 10.00-12.00

seminář: Analýza tanečního pohybu (20 míst)

13.00-15.00

seminář: Limon technika (20 míst)

16.00-19.00

workshop: Butoh nebo skup. Bastin (15 míst)

24. 8. 20.00

představení indického tance

25. 8.

přestávka

30. 8. 20.00

závěrečné vystoupení

Místo
Duncan Centre, Branická 41, Praha 4 (spojení: tram č. 3, 16, 17, 21)
Cena: 1 800,- Kč (studenti, profesionálové), 2 800,- (ostatní)
Rezervace ubytování možná do 30. 6. 2001 / další informace budou zaslány

Informace
Setkávání současného tance
ČFSE.S.TA, Pod Kaštany 8, Praha 6, ČR
Tel: (02) 24 31 79 01, fax: (02) 24 31 88 31, e-mail: mkinsky@s-s-t.cz

Pedagogové

Sumako Koseki | Butoh
Studuje Buto tanec v Japonsku jako svěřenkyně Isso Miura, zaměřuje se na obor současného tance podle Nô a Kabuki, spolupracuje s Grotowskym v Itálii. V roce 1980 ve Francii zakládá vlastní skupinu, několikrát vystupuje na tanečním festivalu v Avignonu, vystupuje také po Evropě. Pomáhá s choreografií a účinkuje pod vedením divadelních režisérů jako Znorko, Philipe Adrien ve „La Comédie Francaise“ (Národní Divadlo) a Tabar. Tato profesorka je hostem mnoha stáží.

Sophie Billy | Analýza, kineziologie
Kromě kariéry tanečnice v Pařížské Opeře, Londýnském Baletním Festivalu, a Royal Baletu ve Wallonii, účinkuje také ve skupinách klasického a současného tance. V současné době působí jako profesorka v Národním Centru Tance (Centre National de la Danse), a ve spolupráci s Jean Christophe Paré a Wilfride Piollet rozvíjí metodu analýzy tančícího pohybu aplikovanou přímo na techniku tance. Založila vlastní skupinu De Sidéra.

Pascal Allio | Skupina Ch. Bastin
Na doporučení Jacquese Garniera, se Pascal Allio v roce 1983 rozhodl věnovat tanci. Zaměřuje se na klasický, současný tanec a herectví. Zároveň se v roce 1984 stává interpretem u Franćois Laroche-Valiere (až do roku 1988). V roce 1986 získává v rámci lyonského bienále stipendium na studium ve škole Folhwangschule v Essenu. V roce 1988 navazuje dlouhou spolupráci s Christine Bastin. Po několika „odběhnutí „ do skupiny Daniela Larrieu pokračuje i nadále v interpretační práci s Christine Bastin, Jeanem Gaudinem a Charlesem Cré-Ange. Vyučuje ve Francii a v cizině.

Marie Kinsky | Limon
Tanečnice a pedagožka, absolventka francouzské konzervatoře klasického tance. Zkoumá různé současné techniky tance a věnuje se divadlu. Působí v několika skupinách a vystupovala ve více než devíti zemích v Evropě (také v České republice) a v Japonsku. Už od začátku spojuje svou kariéru s pedagogickou činností. Pravidelně vyučuje v Praze (Limon techniku a různé techniky se zaměřením na analýzu tanečního pohybu).

Techniky (Analýza tan. pohybu – Kineziologie – Limon – Butoh)
Důraz je kladen na techniky rozvíjející samostatnou tvorbu každého jednotlivce.

Kineziologie
užívaná při tanečním tréninku ve škole W. Piollet. Tato metoda studia a uvědomování si těla v pohybu se zaměřuje na základní principy tance. Rozvíjí a propracovává techniku každého jednotlivce.
Limon technika
Je jedním ze tří základních pilířů Moderního amerického tance, tak jako Graham a Cunningham technika. Tuto techniku vyučujeme v její současné podobě tak, jak ji postupně rozvíjela nová hledání (analýza tan. pohybu).
Workshop
Rozličné metody improvizace vedou umělce k vytváření vlastního pohybového materiálu a umožňují otevřít se hledání nových směrů tvorby.