Současné podoby barokního umění  
  květen 2006  

V květnu 2006 plánuje o.s. SE.S.TA ve spolupráci s Divadlem Archa, festivalem Pražské jaro, Francouzským Institutem v Praze a AFAA týden věnovaný aktuálním podobám barokního tance a hudby. V rámci programu bude uvedeno představení skupiny F_tes Galantes a choreografky Beatrice Massin „Que Ma Joie Demeure / Nechť mé potěšení trvá“, přednáška B. Massin s živými vstupy tanečníků na téma aktuální aspekty barokního tance a jeho implikace ve společnosti 17. ale i 21. století. Doprovodným programem budou tři stáže, jejichž cílem bude spojit okolo společného tématu představitele divadelních „řemesel“- choreografy, světelné designéry, hudebníky, tanečníky a kostýmní výtvarníky.

  Que Ma Joie Demeure / "Nechť mé potěšení trvá"  

  Choreografie: Béatrice Massin  
  Pražské divadlo Archa, 17. a 18. května 2006 

Toto představení na hranici mezi soudobou tvorbou a barokním tancem předvede deset vynikajících tanečníků, kteří dokáží oslovit svým uměním jak amatéry tanečního umění, tak vysoce odborné publikum. Intimní propojení hudby a tance přináší to největší potěšení.

Kritické články a recenze na toto představení jsou jednoznačně kladné, ať již vyšly v Anglii, Belgii, Indii či Egyptě, což svědčí zároveň i o jeho univerzálnosti.

Choreografka Béatrice Massin zavítala do Prahy již třikrát a na pozvání sdružení SE.S.TA zde vedla stáže a přednášky zaměřené na choreografii. Počet posluchačů těchto stáží neustále vzrůstá, stejně tak jako zájem o tuto umělkyni.

Kromě představení se bude moci publikum zúčastnit rovněž taneční přednášky B. Massin. Prvky y historie barokního tance jsou v ní začleněny do sociálního, uměleckého, historického i politického rámce a činí tak představení navýsost aktuálním. Tato přednáška je rovněž ilustrována bohatou obrazovou ikonografií a doprovázena tanečníky jejího souboru. Proto se jedná o konferenci "v pohybu": Béatrice Massin neboli umění předvést XVII století v současném světle.

Pro tanečníky a hudebníky ze souboru Colegium Marianum je připravena stáž barokního tance, pro scénografy a light designéry, které oslovíme ve spolupráci s o.s. mamapapa, workshop light designu a konečně třetí setkání na téma kostým v tanci bude otevřeno nejen kostýmním výtvarníkům.

Představení „Que Ma Joie Demeure / Nechť mé potěšení trvá" bylo v posledních letech uvedeno ve Francii, Belgii, Itálii, Kambodži, Sýrii, Thajsku, Indonésii, Jižní Koreji, Egyptě, Libanonu…

Program projektu „Současné podoby barokního umění“, které se uskuteční v horizontu 16.–30. května 2006 (program rozložen do šesti dnů):

Beatrice Massin o představení „Que ma joie demeure / Nechť mé potěšení trvá“

„Kdyby tělo tanečníka bylo hudebním nástrojem...
Kdyby se taneční soubor Fetes Galantes stal choreografickým orchestrem...

Velký prázdný a temný prostor. Rudá podlaha, křiklavě rudá, vytvořená tak, aby pod nohami tanečníků působila jako hudební nástroj, který rozeznívají ona specifická glisáda, ona „tombés“ a „frottés“ barokního tance.

Velmi střízlivé kostýmy, které nechají vyniknout postavám tanečníků, hra teplých a jasných barev pohrávajících si s harmonií, decentní odlišení každého z tanečníků.
Mrknutím oka se kostýmová rovina nezbytně podílí na navození atmosféry barokního světa.
Velmi složitá architektura choreografie odehrávající se nejprve ve velmi dobře čitelných větách, v unizonu a pak v kánonech, fugách, v otázkách, v odpovědích, tématech a protitématech.
Pečlivě a složitě prostudovaný zvuk kroků, základ choreografické věty, počínaje dokonalým celkem a směřující k největší polyfonii.

Hudba J. S. Bacha klouže v této velkolepé choreografické kompozici, která je pro ni jakoby ušita na míru, radujíc se z její dynamičnosti a plnosti. Hudba tak přichází jako kontrast či jako prodloužení nálady nastolené tancem.

Radostný dialog mezi hudbou a tancem, pro hudbu i pro hudebnost tance nezbytný pohyb.

Zpet