SE.S.TA pořádá v rámci programu DanseLab A3 s podporou Culture 2000

  Stáž Body Mind Centering  
  březen 2006  


Stáž Body Mind Centering
10. a 11. 3. 2006

pod vedením Anky Sedláčkové (SK)

Místo konání: DDM, Pod Juliskou 2, Praha 6 Podbaba

____________________________________________________________________________

Anna SEDLAČKOVÁ
Slovenská tanečnice, pedagožka a choreografka. Vyučuje na bratislavské VŠMU současné taneční techniky a studuje na The School for Body Mind Centering v USA. Založila pohybové studio Dvorana a spoluzakládala Asociáciu súčasného tanca. Pro svou skupinu AS Project vytvořila řadu představení: např. BMExpress, Ako sme sa zmizli, Bratislavské tangá.
Účastnila se mnoha mezinárodních tanečních projektech na Slovensku, v USA a v Holandsku.

Rozvrh stáže:

10. 3. 2006, 11.00 – zápisy, 12-19.00 – stáž
11. 3. 2006, 10–17.00 – stáž

Cena:
600,- Kč pro tanečníky a studenty tance z ČR
30,- euro pro ostatní zájemce

Přihlášky a vaše CV: prosíme o jejich zaslání poštou nebo mailem do 1. března 2006 na adresu:
SE.S.TA, Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6
email:mkinsky@se-s-ta.cz, www.se-s-ta.cz

  Body Mind Centering  

Americká pedagožka Bonnie Bainbridge Cohen začala rozvíjet metodu Body Mind Centering v 60.letech.
Body Mind Centering (BMC) je novátorským přístupem k analýze pohybu a pohybové reedukaci. Jedná se o zkoumání těla přes poznání základních tělesných systémů : kosterního, svalového, tělesných kapalin, neuroendokrinního.. a vývojových schémat souvisejících s tělesným rozvojem, která zůstávají natrvalo v pozadí lidských pohybů.
BMC přechází z tradičního poznání anatomie a fyziologie ke konkrétním fyzickým a emočním vjemům, které přichází z různých části těla a jejich funkcí. Nejedná se o pouhé jejich „zviditelnění“, ale o jejich „procítění zevnitř“ v osobní zkušenosti.
BMC je dynamickým pedagogickým a terapeutickým přístupem širokého záběru, který je hluboce zakořeněn ve vztahu mezi pohybem, dotykem, tělem, vědomím. BMC je používán nejen v taneční a pohybové oblasti.


Konání stáže SE.S.TA podpořili:
Culture 2000 a Francouzský institut v Praze, AFAA, Ministerstvo kultury ČR a HAMU. Děkujeme.

Zpet