Seminář Týden Buto  
Intenzivní taneční seminář pod vedením Sumako Koseki se bude konat v prostorách taneční konzervatoře Duncan centre.

Více informací o Sumako Koseki

Přihláška – Týden Buto 20.–25. 2. 2004   >  

Přihlášku (dokument Word) vyplňte, vytiskněte a společně s CV zasílejte emailem na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz nebo poštou na adresu: SE.S.TA, Pod Kaštany 8, Praha 6 NEJPOZDĚJI DO 6.2.2004.