WWW.DANSELABA3.COM  


Webové stránky
www.DanseLabA3.com jsou jedním z výsledků stejnojmenného cyklu stáží a choreografických ateliérů, které SE.S.TA spolu s bratislavskou Asociací současného tance AST a tanečním souborem Post-Retroguardia – Paco Decina ve Francii pořádala od srpna 2005 do července 2006 s podporou programu CULTURE 2000 EU.
Stránky www.DanseLabA3.com jsou věnovány úvahám a reflexím o tanci, zpřístupňují veřejnosti diskusi, reflexe a záměry tvorby vznikající v rámci projektu DanseLab A3 a zvou všechny zájemce k jejich dalšímu prohlubování.
Cílem projektu DanseLab A3 je podněcovat, realizovat a podporovat výměny zkušeností a znalostí evropských umělců či umělců žijících v Evropě, organizovat workshopy choreografie, taneční stáže a nově vznikající tvorbu.

Zpet