SE.S.TA pořádá v rámci programu DanseLab A3 s podporou Culture 2000

  Dragan Dragin  
  Současný tanec ve fotografii, představení SALTO NEL VUOTO  


Srbský fotograf Dragan Dragin, který dlouhodobě žije a pracuje v České republice, doprovázel od června do září 2005 vznik tanečního představení francouzského choreografa Paca Deciny SALTO NEL VUOTO v Praze. Vznikla série velice působivých fotografií přesahující rámec pouhého dokumentu. Výstava byla přístupná od 7. dubna do 19. května 2006 v prostorách mediatéky Francouzského institutu v Praze, od 21. června do 10.července pak v bratislavské galerii A4. Do Prahy se vrací a bude přístupná opět od 12.7. 2006 a především pak po letních prázdninách opět v mediatéce Francouzského institutu, S´těpánská 35, Praha 1.

Dragan Dragin chtěl ve svých snímcích zachytit podstatu představení Paca Deciny. Zachycuje kompozice i detaily těla podtrhujíc dynamiku pohybu. Zpracováním jednotlivých rovin kompozice, objevuje intimitu prostorů, které se choreografovi podařilo na scéně vytvořit. Zachycuje těla vystupující ze světla a je svědkem proměn nálad přestavení. Je důvěrným okem diváka, je tím, kdo měl možnost sledovat tanečníky při zkouškách i při jevišti, je opravdovým reportérem zrození díla. Tanec na jeho fotografiích je opravdu živý.

První skica plánované výstavy byla připravena pro premiérové uvedení představení v Divadle Komedie v září 2005, při repríze představení v listopadu 2005 v Bratislavě mělo slovenské publikum možnost shlédnout menší výběr z této série.

Pro galerii Francouzského institutu v Praze připravujeme tiráž nové série fotografií, která bude výrazněji zaměřená na aspekt setkání dvou uměleckých disciplín – fotografie a tance.

Tato výstava je doprovodným programem projektu o.s. SE.S.TA „DanseLab A3“, který získal podporu programu Culture 2000, Ministerstva kultury ČR – odboru umění, Francouzského Institutu v Praze, AFAA...

Dragan Dragin pochází z bývalé Jugoslávie, kde vystudoval Univerzitu sociálních věd. V Praze, kde v současnosti žije, absolvoval FAMU a pedagogicky působil v Duncan centru, pro něž zpracoval také řadu výrazných fotografických souborů, stejně jako pro divadlo Archa. Spolupracuje rovněž na několika mezinárodních projektech, týkajících se tance a performance, a je jedním ze zakladatelů a pedagogů BART centra, které se zabývá zkoumáním a udržováním původních rituálů balkánského obyvatelstva.

Zpet