SE.S.TA pořádá v rámci programu DanseLab A3 s podporou Culture 2000

  Kolokvium  
  22.–24. 4. 2006, Francouzský institut v Praze  


Kolokvium
V dubnu 2006 se v Praze setkají umělci, které SE.S.TA a AST pozvali v rámci programu DanseLab A3, a tanečníci-studenti stáží. Toto kolokvium bude samozřejmě otevřeno i dalším zájemcům.
Cílem tohoto setkání je nejenom to, aby se jednotliví umělci setkali a lépe poznali, ale aby měli možnost zhodnotit výsledky cyklu stáží, které se uskutečnily v Praze a Bratislavě. K zpřesnění projektu a aplikovaných postupů může dojít jen konfrontací vícero pohledů. Výsledek pomůže nejenom posledním plánovaným stážím cyklu, ale bude mít dosah i pro příští roky. Internetové stránky budou v tuto chvíli důležitým podkladem diskusí.

www.danselaba3.com
V rámci stáží DanseLab A3 iniciuje SE.S.TA vznik trojjazyčných internetových stránek. Jejich cílem je pokračovat kolektivně v diskusi po skončení stáží, shromažďovat texty, analýzy, úvahy jak pedagogů, tak i studentů stáží. Toto fórum umožní každému reagovat na myšlenky ostatních a obohacovat je vlastními zkušenostmi, bude pokračovat i v následujících letech.
Stránky budou komunikovat s ostatními tanečními časopisy v ČR a SR, mít vazbu na stránky partnerských organizací projektu DanseLab A3 a mezinárodní taneční weby.

Zpet