Setkávání současného tance pořádá:

Letní setkání 2007

Intenzivní taneční semináře a coaching choreografů:

20.–25. 8. 2007

HAMU, Malostranské nám 13, Praha 1,
Preslova ulice 9, Praha 5,
Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7

Zvaní umělci
Jean Christophe Paré (FR)
Marie KINSKY (FR/CZ)


Letošní ročník letních setkání bude probíhat ve dvou částech (můžete si vybrat):

Stáž A: COACHING CHOREOGRAFŮ

Stáž coachingu choreografů byla již jednou relizována v rámci projektu DanseLabA3 v Bratislavě. Cílem této stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům na základě jejich vlastní tvorby nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi umělci a Jeanem Christophem Paré.

Koncept:
Zúčastnění choreografové by vytvořili něco právě pro příležitost stáže, nebo by převzali krátkou ukázku choreografie (maximálně 15 minut), která by sloužila jako podklad pro práci během stáže. To, co poslouží jako podklad pro práci, shlédne Jean Christophe předem na videozáznamu, aby se mohl před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.

Během stáže budou účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu s Jeanem Christophem znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

V případě, že choreograf bude chtít pracovat na skupinové choreografii, je třeba, aby se účastnil stáže se svojí skupinou.

Program:
Každý den bude zahájen společným tréninkem s J. Ch. Paré (cca 2 hod).
Každý choreograf bude mít zároveň i určitý prostor, aby pracoval na cílech, které si určí sám spolu s Jeanem Ch. Paré. Ten bude přítomen dle potřeby a přání.
Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a spolu s Parem, ostatními choreografy a tanečníky ji bude komentovat.

Stáž B: TECHNIKA A ANALÝZA POHYBU

Zahrnuje dopolední kurz pod vedením Jeana Christopha Paré (2 hod), pauza, poté tvůrčí dílna pod vedením Marie Kinsky.

Technika bude založena na analýze pohybu, poté se zaměříme na určitý princip pohybu, který bude zdrojem pro improvizaci, následovat budou krátké kompozice tvořené z pohledu interpretů či pedagogů.

Program stáže:

_____

Stáž je určena profesionálním tanečníkům, choreografům, pedagogům a studentům tance.

Překlad v hodinách je zajištěn.

Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

Ceny stáží:

Cena stáž A: 1800 Kč pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK, 115 EUR ostatní zájemci
(pro tuto stáž je počítána každá skupinka: choreograf + jeho tanečníci za jednoho účastníka)

Cena stáž B: 1300 Kč pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK, 90 EUR ostatní zájemci
............................................................................
Pozor – počet účastníků je limitován:
Stáž A: max. 5 choreografů + jejich tanečníci
Stáž B: max. 12 tanečníků, pedagogů či studentů tance

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 7. 2007 na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz. V přihlášce upřesněte, na jaký typ stáže se hlásíte. Choreografové hlásící se na stáž A dodají také CV a krátké video rozpracované choreografie a to nejpozději do konce července.

Více informací
www.se-s-ta.cz
SE.S.TA - Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR, mkinsky@se-s-ta.cz

Konání Letních setkání 2007 podpořili

Ministerstvo kultury ČR, Francouzský Institut v Praze, Culturesfrance,
HAMU, Divadlo Alfred ve dvoře a Švandovo divadlo.
Děkujeme


Zpet