SE-S-TA pořádá ve spolupráci s HAMU:

Choreografický ateliér současného
a barokního tance (1)
pod vedením Béatrice Massin (FR)

"Rytmus těla vyzdvihuje prostor, uchopení prostoru vyzdvihuje rytmus"

9.–13. 4. 2008

Místo konání:

 Béatrice Massin

je jednou z nejvýraznějších osobností současného barokního umění. Do Prahy se vrací již po šesté za sebou, aby zde představila svoji úvahu o baroku. Již v předchozích letech se zabývala otázkou, jak se může baroko stát zdrojem současné tvorby.

Letos se Wilfride Piollet do Prahy vrací a ve své stáži se zaměří především na časy těla v pohybu, v technice i v interpretaci.

Dílna barokního i současného tance

Barokní tanec a choreografická dílna pro tanečníky současného i barokního tance.

Tato stáž je první částí tříletého cyklu stáží, přičemž každý rok by měly být uspořádány 2 – 3 stáže. Cílem cyklu je nalézt opory ve znalostech techniky choreografické a umělecké koncepce baroka pro otevření nových možností na poli současné i barokní choreografické tvorby. V průběhu několika rozdílných stáží budou mít studenti možnost pokračovat ve svém choreografickém hledání a objevování a následně budou moci svoji práci analyzovat a upravovat s Beatrice Massin.

Každá stáž bude složena z technického tréninku, po kterém bude následovat studium části repertoáru, skutečná konfrontace s barokním uměním. Elementy načerpané z tohoto studia budou následně individuálně rozpracovány každým studentem ve vlastní choreografické tvorbě.

Stáž 9.–13. 4. 2008

Tanečníkům barokního tance, kteří umějí číst partitury Feuillet, doporučujeme naučit se partituru Passacaille od Persee. Vaše práce s Beatrice bude poté o to bohatší. Partitura vám bude zaslána obratem po přihlášení.
Je možné zúčastnit se pouze na techniku a repertoáru. Tato část je otevřena tanečníkům i hudebníkům, všem umělcům, kteří se zajímají o barokní umění.
Choreografická dílna je otevřena tanečníkům a choreografům jak barokního tak současného tance. Pro přihlášení do choreografické dílny je nutná účast na dopoledních technických trénincích.

Další etapa: stáž v srpnu (25.–28. 8.) bude předmětem jedné z prezentací výsledků letní stáže v divadle Alfred ve dvoře společně s výsledky stáží X. Letního setkání SE.S.TA, které povedou Jean-Christophe Paré a Dominique Boivin.

Rozvrh stáže

Ceny:

Přihlášky:

Konání stáže SE.S.TA podpořili:
Ministerstvo kultury ČR a HAMU. Děkujeme.

Zpet