Setkávání současného tance o.s. pořádá ve spolupráci s Motus o.s.

Stáž světelného designu

pro tanečníky, scénografy i light designéry
pod vedením:

Laurenta Schneeganse (FR)
8.–12. března 2007 od 10 do 14 hodin

Místo konání:

Program stáže:

1. den–8. března Laurent Schneegans představí krátce svou práci v oblasti divadla i tance, předvede ukázky různých typů projektorů a filtrů. Vysvětlí jejich způsoby použití a kombinací…
Pak, účastníci stáže budou pracovat ve skupinách maximálně po třech, důraz bude kladem na kombinaci jejich vlastních a různorodých zkušeností. Účastníci stáže budou dále pracovat samostatně na realizaci designu ukázkové choreografie s důrazem na hledání – směr světla, barevné a tepelné nuance filtrů, práce se stínem. L. Schneegans uvede ukázky světelných plánů představení.

 Laurent Schneegans (*1963) vystudoval divadelní techniku na INACOM v Paříži. Kromě divadelních světel a světelného designu k tanečním představením se věnuje také fotografii.
Spolupracoval a spolupracuje například s Jean-Louis Martin-Barbazem, Joelem Hourbeigtem, Patricem Trottierem a Christianem Pinaud. Se skupinou Philippa Geffroy sbírá zkušenosti i v oblasti pouličního divadelního svícení.
S tancem a Paco Decinou se potkal v roce 1996 při práci na představení "Five Passages in the Shadow or Transparenze", od té doby s jeho skupinou spolupracuje pravidelně, je podepsán pod představeními:
"Non era giorno, non era notte", "Soffio," "Intervalle." V Praze uvidíte jeho práci v říjnu 2007“ Salto nel Vuoto, a Rytíři bez brnění.
Pravidelně vede stáže divadelního svícení. Jeho práce se světly je založena na úzké spolupráci s choreografem, jeho světla mají především nechat vyniknout tělu a pohybu. Nevědomky často volí živé barvy, aby pomohl divákovi lépe proniknout do světa představení. Zastává názor, že jakkoli je světelný design důležitý, nikdy by neměl v představení hrát první roli.

Účastnický poplatek: 900 Kč

Zájemci se mohou hlásit do 5. 3. 2007 na e-mailovou adresu:

Děkujeme: Francouzský institut v Praze, Culture France, MAMAPAPA a další

Zpet