Víkendový seminář Analýzy tanečního pohybu
  pod vedením Jean-Christopha Paré  

17. a 18. dubna 04, HAMU, Malostranské nám. 12, Praha 1

Kineziologie je metoda používaná v kursech tance ve škole W. Piollet. Cílem této metody analýzy pohybu je připravit tělo tanečníka na tanec a techniky všech tanečních stylů skrze poznání základních principů pohybu a přesného a jasného vědomí těla. Rozvíjí a propracovává pohybové schopnosti každého jednotlivce. Je vhodná jak pro tanečníky klasického tance, tak i všech současných technik.
Seminář určený pro profesionály a studenty tance povede Jean-Christophe Paré (FR).

17. 04 od 11 hodin – zápisy
17. 04. 12.00 – 19.00 h
18. 04. 10.00 – 17.00 h

Cena: 600,-Kč (profesionály a studenty tance) /  1200,-Kč (ostatní)
Přihlášky do ríjna 2004. e-mailem na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz či poštou: SE.S.TA, Pod Kaštany 8, Praha 6

Jean-Christophe PARÉ
V roce 1976 získal angažmá v Pařížské opeře, již v roce 1982 byl jmenován prvním tanečníkem a byl členem experimentální taneční skupiny Pařížské opery - Groupe de Recherche de L Opéra de Paris (GRCOP). Operu opustil, aby se věnoval práci s různými současnými francouzskými choreografy - D. Larrieu, R. Chopinot, F. Verret, A. Degroat… a vlastní choreografické tvorbě(má na svém kontě více než patnáct děl). Intenzívně spolupracuje s Wilfride Piolletovou a Jeanem Guizerixem, hvězdami Pařížské opery, kteří jsou ovšem zároveň velmi otevřeni soudobé taneční tvorbě. Vedle interpretační činnosti se společně s nimi zúčastňuje výzkumu v oblasti kineziologie ve spolupráci s kinezioložkou Odile Rouqet. Je zván k vyučování na konzervatořích a na četné stáže. V roce 1990 vedl Národní choreografické centrum v Angers. V současné době se věnuje pedagogické práci, interpretační činnosti a je zmocněncem pro tanec francouzského ministerstva kultury.