Víkendový seminář  
   pod vedením Anne-Marie Reynaud  

27. a 28. listopadu 04, HAMU, Malostranské nám. 12, Praha 1

Anne-Marie REYNAUD
Pedagožka, tanečnice a choreografka je v současné době ředitelkou Centre National de la Danse (Národní taneční centrum v Paříži), která se stará o další vzdělání profesionálních tanečníků a profesorů ve Francii.
Seminář určený pro profesionály a studenty tance.