SE-S-TA uvádí:

Představení ETAL

Choreografie Pedro Pauwels (Fr)


Foto: Jean Gros-Abadie

Choreograf, věrný svému přání činit publikum zodpovědnější tváří v tvář umění, žádá diváky, aby sami osvětlovali představení. Na zemi dvě mužská těla, na první pohled nehybná, pod plastovou membránou; znenadání ožívají, oddělují se od této placenty a dávají prostor pro smyslné a opojné duo. Divák je zasažen technickými dovednostmi tanečníků, úmysl Pedra Pauwelse byl zrealizovat tanec na zemi tak přesně jako ve vertikální podobě. Je to obnovené představení z roku 1998.

Slovo choreografa

Dvě masy hmoty rozložené na průhledném prosvětleném podkladu, dvě těla bez rozlišení, bez podoby, bez odkazu.
Pouze kůže, maso, tuk. Pozemské tělo, přítomné a nepřítomné, bez významu. Pomíjející hmota, která se postupem času mění. Hmota toužící po potravě. Rozkoš vedoucí k uvěznění mysli tváří v tvář rozumu a grotesknu tohoto symbolu.
Nahé, zbavené znaků, povrch těla působí zranitelně.
Odpočívající, tělo působí jako by bylo z hedvábí, přístav klidu.
Obsah bez obsahu.

Tvůrčí tým

Délka představení: 20 minut

Produkce: Association PePau
S podporou ADAMI, ADIAM 95-Conseil Général Val d’Oise,
Současné divadlo tance a DRAC Ile-de-France- Ministerstvo kultury a komunikace.
Obnovené představení z roku 1998.

Zpet