Reprízy představení Sumako Koseki „Kronika kosti“  
   říjen–listopad 2005 v Divadle Archa  

Představení současného tance choreografky Sumako Koseki „Kronika kosti“ vzniklo z impulsu o.s. SE.S.TA. Cílem bylo spojit sílu dvou význačných uměleckých osobností: tanečnice Buto Sumako Koseki (JAP/FR) a výtvarnice Adrieny Šimotové.

Z dvaceti tanečníků, kteří se v únoru 2004 zúčastnili Týdne Buto, si Sumako Koseki vybrala čtveřici tanečníků pro svůj pražský projekt, jehož příprava vyvrcholila dubnovou premiérou v Divadle Archa (13. 4. 2004). Pro Sumako bylo důležité pracovat při kreaci nejen s těly tanečníků, ale velice rychle i s kostýmy, částmi dekorací, světlem, které od počátku vznik představení spoluurčovali. Velký zájem věnovala také hudební montáži, která byla během přípravy představení v neustálém vývoji.
Návrh scénografie, se kterým Sumako přijela do Prahy, se během přípravy představení proměnil naopak jen málo. Sama vybrala mezi díly Adrieny Šimotové frotáže, jejichž falsifikáty se měly stát součástí scény.

Choreografie KRONIKY KOSTI se skládá ze čtyř plánů, odpovídajících čtyřem ročním obdobím, stejně jako čtyřem obdobím v životě člověka. Mísí se v nich jistá teatrálnost s prvky čistě fyzického používání těla. Sumako Koseki čerpá teatrální prvky svých děl z Kabuki, na které poukazuje frontální uspořádání scény, čelní osvětlení, ale také vzájemný vztah mezi interprety, který je pouze frontální, směřovaný jen k divákům, divák se tak soustředí pouze vždy na jedinou postavu a musí se v danou chvíli odpoutat od jejího vztahu k dalším postavám.

více o představení