AKTUÁLNĚ:

LEDEN:

ÚNOR:

ÚNOR—DUBEN:

DUBEN:

Rozhovor:

Rozhovor s Marií Kinsky Rozhovor s Marií Kinsky na ČRo 7 — Radiu Praha (28. 1. 2011) Rozhovor s Marií Kinsky na ČRo 7
« Barokní tělo odhaleno »: české taneční představení v Paříži(francouzsky)
[ Textová verze (francouzsky) ]

Rozhovor s Dominikem Boivinem "Neurčuji tanečníkům, jak tančit" Rozhovor s Dominikem Boivinem
Rozhovor s Dominikem Boivinem / Metropolislive


Nové foto:


Festival KoresponDance Europe (video):

Setkávání současného tance
SE.S.TA

Centrum dalšího choreografického rozvoje

SE.S.TA je občanským sdružením, které existuje od roku 1999, nejdříve pod názvem Česko-francouzské setkávání současného tance (ČFSST), od roku 2002 již jako Setkávání současného tance. Cílem „Setkávání současného tance“ je vytvořit rámec pro další vzdělávání tanečních profesionálů a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí a mezinárodních výměn, jak je to běžné v zemích s rozvinutou taneční scénou.

Pro podporu rozvoje současného tance v Českého republice organizuje SE.S.TA již 12 let tyto akce:

— Master classes, choreografické dílny, stáže coachingu a vysoce kvalitní semináře určené českým profesionálním tanečníkům a choreografům pod vedením renomovaných osobností:
Dominique Boivin, Béatrice Massin, Paco Décina, Jean Christophe Paré (bývalý hlavní inspektor tance francouzského Ministerstva kultury), Anne Marie Reynaud (bývalá ředitelka pedagogické sekce v Národním choreografickém centru v Paříži), Claude Brumachon (Národní choreografické centrum v Nantes) a další…

— Roční cyklus vzdělávání pro české taneční pedagogy:
ve spolupráci s českými institucemi: pražská AMU, brněnská JAMU, Konzervatoř Duncan centre a organizace ARTAMA Ministerstva kultury ve spolupráci se zahraničními institucemi: z Francie – Centre National de la Danse (CND, Národní choreografické centrum) a Association pour le développement de l’éveil Initiation (Asociace pro rozvoj iniciace k tanci); ze Slovenska — bratislavská VŠMU

—Prezentace význačných choreografických děl a produkce mezinárodních choreografií v České republice

— Umožnění navazování kontaktů českým tanečníkům a choreografům a jejich implementace do zdrojů současného tance v mezinárodním prostředí, prostřednictvím stáží, rezidencí a výměn…

____Webdesign a správa stránek: www.studio1.cz | webmaster

J. Parré

Fotografie z akcí SE.S.TA:
Hana Major Sládková, Dragan Dragin, Jan Komárek.

Přejít na:
Ohlasy a recenze z KoresponDance Europe...

Více o projektu
KORESPONDANCE EUROPE
(CZ/FR/SK/DE)

Navštivte nás na Facebooku: