Kontaktní informace
Setkávání Soucasného Tance SE.S.TA


Korespondenční adresa: Pod Kaštany 8, Praha 6, ČR
tel.: +420 224 317 901, fax: +420 224 318 831

Marie Kinsky, tel.: +420 602 102 025
Eva Vlachová, tel.: +420 608 653 653

Kancelář: Václavkova 20, Praha 6, ČR

E-mail: mkinsky@se-s-ta.cz,  |  mkinsky@lapwings.cz   |  evlachova@seznam.cz
Internet: www.se-s-ta.cz