LIME — Laboratoř pro choreografickou praxi a teorii
jako součást projektu KoresponDance Europe

8.—13. 6. 2010

Kunst a Künstlerhaus Schwankhalle, Brémy (DE)

Prostřednictvím LIME nabízí steptext dance project choreografům a tanečním teoretikům, stejně tak jako studentům choreografie a performance studiím, platformu zaměřenou na výměnu jejich vlastních estetických zkušeností a dramaturgických přístupů v současném tanci. LIME nabídne pětidenní interdisciplinární laboratoře a v doprovodném programu bude uvedeno několik představení. LIME, jako součást projektu KoresponDance Europe a ve spolupráci s s Tanzplan Bremen, nabízí širokou škálu referenčních míst pro indiviuální umělecký růst a obohacující vzájemnou výměnu.

LABS: 9.—13. 6. 2010, denně od 10.00 do 18.00 h

Workshopy budou vedeny v angličtině. Počet účastníků je limitován.

VÝZVA PRO CHOREOGRAFY A REŽISÉRY POHYBOVÉHO DIVADLA Z ČR


LIME - Laboratoř pro choreografickou praxi a teorii

Registrace:

Cena:

Ubytování:

PŘEDSTAVENÍ:

SPECIAL:

Info: steptext dance project l Fon +49 (0)421 704216 l info@steptext.de l www.steptext.de

Dokumenty ke stažení:

PDF Kompletní program LIME (pdf)
Word document Tisková zpráva (doc)
Word document Přihláška (doc)