VÝZVA PRO UMĚLCE
LIME – Laboratoř pro choreografickou praxi a teorii

8.—13. 6. 2010

Kunst a Künstlerhaus Schwankhalle, Brémy (DE)

Prostřednictvím LIME nabízí steptext dance project a KoresponDance Europe choreografům a tanečním teoretikům, stejně tak jako studentům choreografie a performance studií, platformu zaměřenou na výměnu jejich vlastních estetických zkušeností a dramaturgických přístupů v současném tanci. LIME nabídne pětidenní interdisciplinární laboratoře a v doprovodném programu bude uvedeno několik představení.

LABS: 9.—13. 6. 2010, denně od 10.00 do 18.00 h

Workshopy budou vedeny v angličtině. Počet účastníků je limitován.

Projekt KoresponDance Europe podporuje na LIME vybrané 2-3 choreografy či režiséry pohybového divadla z ČR, kterým hradí:

Přihláška:

Přihlášky zašletena adresu:
SE.S.TA, Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6

Stáž je otevřena i dalším zájemcům, kteří nebudou podporováni projektem KoresponDance Europe

LIME - Laboratoř pro choreografickou praxi a teorii

Více info pro zájemce z ČR:
mkinsky@se-s-ta.cz

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu CULTURE

Logo Program Kultura České republiky Logo SESTA Logo Steptext