Setkávání současného tance Vás zve v rámci projektu KoresponDance Europe na

OTEVŘENÉ TANEČNÍ TRÉNINKY
pro tanečníky, pedagogy i studenty tance

21.—25. 8. 2010

v rámci Stáže coachingu choreografů

pod vedením: Jean-Christophe Paré (FR), Béatrice Massin (FR), Marie Kinsky (CZ/FR) a Helge Letonji (DE)

Každý den

Ceny

Rozvrh

Ceny

Adresy

Přihlášky a info na adrese:
mkinsky@se-s-ta.cz,
tel: +420 602 102 025