DUETY KoresponDance

Kreativní stránka projektu zahrnuje představuje vytvoření čtyř duetů, jejímiž tvůrci jsou čtyři renomovaní evropští choreografové (jeden pro každou zemi): Paco Decina (FR), Béatrice Massin (FR), Helge Letonja (DE) a Dominique Boivin (FR). Tyto duety budou prezentovány na festivalech KoresponDance Europe a jsou jedním z hlavních pilířů projektu.

Tanečníci pro tyto duety budou vybráni v průběhu 3 společných konkurzů, které se uskuteční v termínu 7.—14. 3. 2010 v Praze (ČR), Brémách (DE) a Paříži (FR). Každému konkurzu budou vždy přítomni všichni 4 uvedení choreografové.

Více o konkurzech a přípravě duetů