NU DANCE FEST 2010
5. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla/
5th year of the international contemporary dance and physical theatre festival

NU DANCE FEST 2010 - 5. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla

19 nov — dom T&D/elledanse 20,00

20 nov — dom T&D/elledanse 20,00

21 nov — dom T&D/elledanse 20,00

22 nov — A4 — Nultý priestor 20,00

Projekt KoresponDance Europe / KoresponDance Europe Project

26 nov — dom T&D/elledanse 20,00

27 nov — dom T&D/elledanse 20,00

Off program

15.—19.11. VŠMU

26.—27.11. dom T&D/elledanse

20. 11. dom T&D/elledanse 18,30

Asociácia súčasného tanca organizuje piaty ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla NU DANCE FEST, ktorý sa uskutoční od 19. do 27. novembra 2010 v priestoroch domu T&D na Miletičovej ulici a v A4 – nultom priestore v Bratislave. Zámerom festivalu je sprostredkovať nové trendy v tomto javiskovom umení, medzižánrové predstavenia a konceptuálne diela s vlastným názorom.

Festival uvedie 13 diel európskych tvorcov, z toho 6 diel slovenských choreografov. Otvárací večer bude patriť trom choreografiám: poľská choreografka Małgorzata Haduch uvedie svoje sólo Zona Segura, ktoré s nadhľadom a humorom rozpráva o citlivých zónach každého z nás, Peter Šavel a Stano Dobák, absolventi prestížnej bruselskej tanečnej školy P.A.R.T.S. predstavia duet One For You Two For Me, ktoré s úspechom uviedli aj na letnom festivale Kiosk v Žiline. Prvý večer uzavrie dielo Borisa Nahálku Atlantis v produkcii domáceho elledanse o vnútornom svete snov a spomienok v konfrontácii so súčasnou predstavou o úspešnej žene.
Druhý festivalový deň bude patriť dvom produkciám slovenskej skupiny Debris company: autorská dvojica Daniel Raček a Tomáš Nepšinský uvedie v predpremiére dielo Ďaleko? Ak je dôvod o spôsobe života tanečníkov na cestách za prácou a česká skupina ME-SA predstaví v slovenskej premiére dielo Stanislavy Vlčekovej between a rock and a hard place.
Tretí deň sa predstavia opäť traja tvorcovia: slovenskému publiku nie neznámy Matthew Hawkins uvedie svoju dokonalú pohybovú štúdiu Bez názvu, kde budeme môcť nájsť dnes tak často sa vytrácaný čistý a dokonalý pohyb. Dielo Lucie Kašiarovej ALA III bude sólovou skicou na tému bytia umelca na javisku, obrazom vytvoreným na základe prepojenia premyslenej akcie a náhleho vnuknutia. Japonská umelkyňa dlhodobo pôsobiaca v Berlíne Kotomi Nishiwaki príde do Bratislavy predstaviť svoje úspešné dielo Off Off On!! o tom, ako zvuky a ruchy môžu ovplyvniť predstavy minulosti.
V A4-nultom priestore bude v pondelok uvedené dielo Diamondance Reloaded podľa rovnomenného obrazového konceptu jedného z najvýznamnejších česko-slovenských konceptualistov Milana Adamčiaka, ktorý posúva de facto začiatok existencie česko-slovenského súčasného tanca na rok 1967. Štyri tanečnice na pôdoryse obrazu, live mixovaná hudba a svetlá pracujú s rôznymi kombináciami možností predlohy. Večer súčasného tanca doplní dokumentárny film Arnolda Kojnoka o Milanovi Adamčiakovi Muzikológ a tvorca.
Samostatnou časťou festivalu bude uvedenie štyroch duetov renomovaných európskych choreografov, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu Korespondance Europe. Projekt sa zameriava na podporu umeleckého rozvoja v tanečnej oblasti s dôrazom na choreografickú tvorbu mladých tvorcov. Organizátormi projektu sú štruktúry zo štyroch krajín: nemecký Steptext Dance Project, parížsky festival Jamais Vu/ Theatre Le Colombier, slovenská Asociácia súčasného tanca a české združenie SE.S.TA, ktoré je hlavným organizátorom projektu.
V piatok 26.11. bude pod hlavičkou Korespondance Europe premiérovo uvedené dielo Atlas fantázie významnej francúzskej tvorkyne Béatrice Massin, známej aj slovenskému divákovi prostredníctvom filmu Gérarda Corbiaua Le roi danse, kde vytvorila fantastické choregrafie pre Kráľa Slnko. Dielo Atlas fantázie je výsledkom intenzívneho tvorivého procesu, ktorý sa uskutočnil v priebehu štyroch týždňov na Slovensku, s tímom zloženým zo slovenských a európskych umelcov. Piatkový festivalový večer bude pokračovať slovenskou premiérou diela francúzskeho choreografa Dominique Boivina Off l i n e, kde sa bude doslova balansovať na veľmi tenkej hrane gymnastickej kladiny. Festival uzavrú dve choreografie, obe uvedené v slovenskej premiére: nemecký choregraf Helge Letonja uvedie dielo Narazil som na teba a známy francúzsky tvorca talianskeho pôvodu Paco Decina predstaví duet Waiting… Waiting for… The Night ???, o ktorom choregraf hovorí: “Vyzvem sám seba, spolutanečníkov, divákov, tých správnych prítomných, ktorí vedia obsiahnuť neznámy vesmír, neustále otváraný tancom, tak dlho, ako sa on sám rozvíja.”. Off program festivalu je pripravený najmä pre tanečníkov profesionálov: od 15. do 19. 11. prebehne na VŠMU workshop pod vedením Béatrice Massin a od 26. do 27. 11. sa uskutočnia intenzívne tréningy s Matthew Hawkinsom v priestoroch tanečnej školy elledanse v dome T&D.

NU DANCE FEST 2010 podporili:

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, Program EU pre vzdelávanie a kultúru Culture, Nadačný fond Slovak Telekom, Poľský inštitút, České centrum v Bratislave, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, A4-nultý priestor, Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Mediálni partneri:

jetotak.sk, in.Ba, časopis Vlna, Radiopoint