VÝZVA PRO UMĚLCE
Rezidence pro choreografy a režiséry pohybového divadla

(méně než 10 let profesních zkušeností)

6.—15. ledna 2011, Kunst- und Künstlerhaus Schwankhalle, Brémy (Německo)

Uzávěrka přihlášek:
5. 11. 2010
Choreograf/režisér bude vybrán do:
11. 11. 2010

V roce 2009 iniciovali 4 partneři: SE.S.TA (Praha), AST (Bratislava), Le Colombier de Bagnolet (Paříž) a Steptext Dance Project (Brémy) spolupráci na projektu KoresponDance Europe. Program, který nabízí podněty k výměnám, reflexím a společným debatám o estetických aspektech. Mladí choreografové a tanečníci mající méně než 10 let profesních zkušeností mají možnost vylepšit a obohatit svůj choreografický slovník různými způsoby tvorby a prezentace, s podporou zkušených mentorů.

V termínu 6.—15. ledna 2011 nabízí projekt KoresponDance Europe rezidenci ve Schwankhalle v Brémách (D). Vybraný choreograf (se svojí skupinou) bude mít možnost pracovat na svém projektu po dobu 10 dní s podporou rakouského choreografa Helge Letonji jako mentora. Na konci rezidence budou mít účastníci rezidence možnost prezentovat svoji práci na veřejnosti.

KoresponDance Europe nabízí:

KoresponDance Europe nehradí honoráře ani další výdaje spojené s rezidencí.

KoresponDance Europe požaduje od uchazečů:

Přihlášky:

Přihlášky zašlete na adresy (dle vaší země):

Mentor rezidence: Helge Letonja (D)

Helge Letonja  Helge Letonja studoval klasický balet na HfMDK Frankfurt/Main a na Amsterdamse Hoogeschool voor de Kunsten a také současný tanec u Ericka Hawkinkse a na Alvin Ailey v New Yorku. Jako tanečník působil např. v Ballett Oper Graz, se Susanne Linke/Urs Dietrich (Brémy/D), Jan Fabre (Belgie), ve francouzsko-kanadském muzikálu „Notre Dame de Paris“ a v Montreal Danse (Kanada). V roce 1996 založil v Brémách nezávislou skupinu „steptext dance company“. Jeho choreografie byly uvedeny nejen v Evropě, ale i na festivalech v USA, Kanadě, Izraeli či v jižní Americe a řada z nich získala mezinárodní ocenění.

Více info:
mkinsky@se-s-ta.cz

Projekt byl podpořen Evropskou unií z programu CULTURE

Logo Program Kultura České republiky