Výběr umělce pro rezidenci
v Paříži, leden 2010

Kateřina Stupecká

absolvovala v roce 2007 taneční konzervatoř Duncan Centre. Během studia se zúčastnila studijního pobytu na Fontys Dance Academy v Nizozemí a také absolvovala taneční stáž ve skupině Déja Donné v Itálii. Vytvořila několik vlastních choreografií, z nichž  Da Capo získalo 2. cenu Jarmily Jeřábkové na festivalu Nová Evropa a taneční sólo Like Glass bylo úspěšně prezentováno na tanečním festivalu v Bukurešti. V současné době studuje taneční pedagogiku na JAMU v Brně, věnuje se pedagogické činnosti a spolupracuje se Státní Operou Praha a ND Praha.

Kateřina Stupecká

Da Capo

Představení vzniklo pro Festival Nová Evropa 2008, kde získalo 2.cenu Jarmily Jeřábkové a roku 2009 byla pro Kateřinu Stupeckou za dílo Da Capo udělena Cena Sazky za objev v tanci. Představení je součástí projektu Nová síť 2010.

„Rozhodnutí je jen začátek něčeho. Jakmile se člověk rozhodne, pohrouží se ve skutečnosti do mocného proudu a ten ho unáší na místo, na které v okamžiku rozhodování vůbec nepomyslel.“