Výběr umělce pro rezidenci
v Bratislavě, 27. 11.—3. 12. 2009

BÁRA LÁTALOVÁ

Bára Látalová hľadá a čuduje sa detskými očami. Hrá sa s fyzikou, telom a dušou, necháva nás pozorovať je hru a jej vnímanie. Hľadá reč, ktorej by sme porozumeli my dospelí a aj deti, ktoré omnoho viac rozumejú prírode. Rozhodnutie umožniť tvorivú rezidenciu práve Báre Látalovej spočíva v jej hľadaní cesty tanca k detskému divákovi. Keďže sa už dlhší čas venujem vývinovým aspektom pohybu a vnímania detí a priamej práci s deťmi, moja podpora a podnety by mohli choreografke priniesť nové možnosti v jej choreografickom hľadaní.
Anna Sedlačková (mentor rezidence)

Práca Báry Látalovej ma oslovila najmä v súvislosti s témou, ktorou chce pritiahnuť aj detského diváka. Myslím, že oslovovanie mladého/detského publika je momentálne jednou z priorít v rámci vývoja súčasného tanca. Druhým dôvodom bol pre mňa fakt pravdepodobného súladu témy u choreografky a mentorky, čo je samozrejme jeden z predpokladov čo najväčšieho možného progresu práce.
Petra Fornayová (A.S.T.)

Barbora Látalová absolvovala na Konzervatoři Duncan centre v roce 1997. Barbora Látalová je tanečnice a choreografka pokládající si stále nové otázky a pro své další vzdělávání neváhá vycestovat za novými příležitostmi. Je interpretkou více projektů zároveň, ať již je to pro mezinárodní divadelní soubor Nie d´Alex Byrne, pro díla českých choreografů a v neposlední řadě také v představeních pro děti. Jako pedagožka působila 3 roky v profesionální herecké škole v Norsku. Choreograficky se spolupodílela s Veronikou Švábovou na představení Od začátku do konce či na představení Údolí. Pro svůj velký zájem o práci s dětmi a profesionální přístup byla vybrána mentorkou Ankou Sedláčkovou pro uměleckou rezidenci v Bratislavě.

Bára Látalová