Setkávání současného tance v rámci projektu KoresponDance Europe pořádá:

STÁŽ — COACHING CHOREOGRAFŮ
(méně než 10 let zkušeností)

20.—26. 8. 2010, Praha, Česká republika

Cílem této stáže je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a umělci, kteří je v práci vedou („coaching“) : Jean-Christophe Paré (FR), Dominique Boivin (FR), Béatrice Massin (FR) a Helge Letoja (DE).

Koncept :

Zúčastnění choreografové mají vytvořit něco právě pro příležitost stáže nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (maximálně 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během stáže. Výchozí materiál pro práci během stáže shlédne Jean Christophe Paré, Dominique Boivin či Béatrice Massin na předem zaslaném videozáznamu, aby se mohli před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.

Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými coachi znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

V případě, že choreograf bude chtít pracovat na skupinové choreografii, je třeba, aby se účastnil stáže se svojí skupinou a oznámil předem počet tanečníků.

Stáž je určena profesionálním tanečníkům, choreografům, pedagogům a studentům tance.
Překlad v hodinách je zajištěn.
Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

Rozvrh stáže:

Přihláška:

Zašlete, prosím, následující povinné dokumenty:
životopis
ukázku své “work in progress” a popř. i předchozí práce (na DVD)

Přihlášku zašlete na adresu (zájemci z ČR) do 1.6. 2010:
SE.S.TA, Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, mail: mkinsky@se-s-ta.cz

Praktické info:

Cena stáže coachingu:

Cena za 1 trénink:

Více informací: mkinsky@se-s-ta.cz

Projekt KoresponDance Europe byl podpořen Evropskou unií z Programu CULTURE
Projekt dále podporují: Hl.m Praha, Francouzský institut v Praze, CulturesFrance, MKČR
ve spolupráci s AMU, divadlem Alfredvedvoře a studiem Alta