Setkávání současného tance pořádá:

Taneční stáž – coaching choreografů

26.–31. 10. 2009
V rámci projektu KoresponDance Europe

Zvaní umělci:

Jean-Christophe Paré (FR), Dominique Boivin (FR), Béatrice Massin (FR)

Letošní ročník stáže

bude věnován choreografům a interpretům. Ranní tréninky jsou otevřeny zároveň i dalším tanečníkům a pedagogům. V rámci projektu KoresponDance Europe je rovněž podporována účast choreografů ze Slovenska, Francie a Německa.
Stáž coachingu choreografů byla realizována již třikrát v rámci projektu DanseLabA3 v Bratislavě a poté i v Praze. Cílem této stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a umělci, kteří je v práci vedou („coaching“) :
Jean Christophe Paré, Dominique Boivin a Béatrice Massin.

Koncept

Zúčastnění choreografové mají vytvořit něco právě pro příležitost stáže nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (maximálně 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během stáže. Výchozí materiál pro práci během stáže shlédne Jean Christophe Paré, Dominique Boivin či Béatrice Massin předem na zaslaném videozáznamu, aby se mohli před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.
Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými coachi znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Program

Kde

Praktické informace

Přihlášky vč. životopisu

zasílejte nejpozději do 25. 9. 2009 na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz
POVINNÉ – do 30. září je třeba zaslat poštou videukázku své rozpracované choreografie, ze které bude choreograf vycházet na stáži coachingu, popř. může připojit i ukázky své předchozí práce.
Můžete upřesnit jméno coache, se kterým byste chtěli v průběhu stáže pracovat. Budeme se snažit vašim požadavkům maximálně vyhovět.

Adresa: SE.S.TA – Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR
Více informací na www.se-s-ta.cz

Konání stáž coachingu 2009 podpořili

Program EU Culture 2007-2013, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha,
Francouzský Institut v Praze, Culturesfrance ve spolupráci s divadlem Alfréd ve Dvoře, s HAMU, Alt@rt a DDM Pod Juliskou a Tyršův dům.

Děkujeme