Setkávání současného tance Vás zve v rámci Festivalu SE.S.TA – KoresponDance Europe na

OTEVŘENÉ TANEČNÍ TRÉNINKY

pro tanečníky i studenty tance
26.–30. 10. 2009

v rámci Stáže coachingu choreografů

pod vedením : Jeana-Christophea Paré (FR) a Béatrice Massin (FR)

Ceny

ADRESY

Přihlášky a info

na adrese: mkinsky@se-s-ta.cz, tel: +420 602 102 025