Setkávání současného tance SE.S.TA
Post Moderne Dance Dnes – Easy
Foto: archiv

Projekt Post Moderne Dance Dnes

9.—16. 2. a 5.—13. 3. 2012
Praha, Brno

Post Modern Dance vznikl v 70. letech v USA. Proč tedy se o něj dnes zajímat? Protože toto období je plné humoru, pokusů a jemného i odvážného riskování … je to období, kdy byly položeny všechny otázky, na kterých vyrostl současný tanec. A jak na tyto otázky odpovídáme dnes? Uvidíme… Pro tento projekt přizvala SE.S.TA ke spolupráci americkou choreografku Marthu Moore, která sama byla jedním z aktérů Post Modern Dance v New Yorku.

Pedagogové:

Martha Moore (USA)

Martha MooreŽivotopis (USA)

Studovala na Connecticut College pod vedením Marthy Myers and Susan Klein release techniky (Ideokinesie, Feldenkreisova metoda, Body Mind Centering, Alexander, atd.) a velice rychle je propojila ve svůj specifický pedagogický přístup. Její jméno je spojováno s velkými osobnostmi tance jako Trisha Brown, Steve Paxton apod. Od roku 1977 zkoumá různé souvislosti mezi release technikami a tancem, vede stáže a kurzy v USA, Francii (Centre National de la Danse), v Holandsku (European Center for New Dance Development)… Tančí a spolupracuje s řadou choreografů a výtvarných umělců: Mark Tompkins, Jacques Patarozzi, le Quatuor Albrecht Knust, Sally Silvers, Cecile Proust, Felix Perrotin nebo Dominique Brun. V prosinci 2011 uvedl její eventy pařížský Centre Pompidou.

Taneční tréninky a dílny

Dílna: V průběhu projektu bude pracovat se skupinkou profesionálních tanečníků a performerů na uměleckých strukturách rozvinutých právě v této době (schéma „eventu“), se zamyšlením nad otázkami „Co je gesto každodenního pohybu a gesto taneční?“, „Jaká je v tvorbě představení role interpreta“? Kde začíná představeni?

Tréninky: Zájemci se mohou zúčastnit otevřených dopoledních tréninků zaměřených na somatické-release techniky v tanci nebo celé stáže.

Během brněnské stáže budou mezi zájemci vybráni umělci, kteří se zapojí do tvůrčího procesu a přípravy představení v Praze (březen 2012) .

Tréninky a dílny jsou otevřené pro profesionály, studenty tance a divadla a je základem připravované tvůrčí spolupráce na představení M. Moore v České republice.

Projekt se bude odvíjet ve dvou etapách:

9.—16. 2. 2012 / BRNO

První etapa pro zachycení základních prvků bude obsahovat dopolední tréninky a výzkumnou dílnu.
Na základě této práce dokončí Martha Moore sestavení skupinky umělců, kteří se budou podílet na závěrečné fázi projektu. Výběr umělců byl započat již v průběhu stáží, které Martha Moore v Praze vedla v uplynulých třech letech.
Ranní tréninky budou otevřené i dalším profesionálním tanečníkům.

5.—13. 3. 2012 / PRAHA

Druhá etapa v Praze se skládá z otevřených ranních tréninků a výzkumných dílen, které budou zároveň konkurzem do připravovaného projektu. Martha Moore v Praze dokončí výběr umělců do skupiny, každému z umělců předá konkrétní prvky, na kterých budou umělci následně pracovat v průběhu tří týdnů na podzim 2012. Společně s Marthou vytvoří skupina struktury eventu, které bude moci následně „performovat“.
Ranní tréninky budou otevřené i dalším profesionálním tanečníkům.

Praktické informace

Rozvrh stáží:

BRNO

datum čas
9.—16. 2. 2012 10—12.00 otevřený trénink: Somatické techniky v tanci
13—17.00 dílna = zároveň jako konkurz do projektu

Místa konání: 9. 2. Centrum Tance, 10.—12. 2. Wannieck Gallery, 13.—16. 2. Centrum Tance

PRAHA

TRÉNINKY DÍLNY (zároveň konkurz do projektu)
datum čas místo čas místo
5. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 31)
6. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 30)
7. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 30)
8. 3. 9–11.00 ALTA (hala 31) 13–17.00 ALTA (hala 31)
9. 3. 9–11.00 ALTA (hala 31) 13–17.00 ALTA (hala 31)
10. 3. pauza pauza
11. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 30)
12. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 30)
13. 3. 9–11.00 ALTA (hala 30) 13–17.00 ALTA (hala 30)

Adresa: Studio Alt@ (U Výstaviště 21, Praha 7)

Odpolední dílny jsou podmíněny účastní na dopoledních trénincích

Ceny:

BRNO:

 • Celá stáž (8 tréninků a 8 dílen):
 • 1 800 Kč (profesionálové, studenti tance/divadla)
 • 3 120 Kč (ostatní)
 • 1 trénink:
 • 150 Kč (profesionálové a studenti tance/divadla)
 • 250 Kč (ostatní)

Odpolední dílny jsou podmíněny účastní na dopoledních trénincích

PRAHA:

 • Celá stáž (8 tréninků + 8 dílen):
 • 1 900 Kč (profesionálové, studenti tance/divadla)
 • 3 300 Kč (ostatní)
 • Série 8 tréninků:
 • 1 200 Kč (profesionálové a studenti tance/divadla)
 • 1 700 Kč (ostatní)
 • 1 trénink:
 • 180 Kč (profesionálové a studenti tance/divadla)
 • 250 Kč (ostatní)

Zdarma pro studenty HAMU,JAMU, studenti Konzervatoře Duncan centre 50% sleva

Přihlášky:

prosíme o jejich zaslání do 5. 2. pro Brno a do 28. 2. 2012 pro Prahu mailem na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz

Závěrečná etapa:

Prezentace eventů v regionech a v Praze

Tyto eventy budou zařazeny na festival KoresponDance včera a dnes (pořádaný SE.S.TA v Praze a Brně, listopad 2012) a dále na úvod programů festivalů amatérského i profesionálního tance v České republice. Eventy budou existovat ve dvou formách:
event připravený předem – struktura eventu připravená skupinou vybraných 10 tanečníků
event vytvořený na místě – tento event, který bude zpravidla doprovázet předchozí ´připravený event´, bude vytvářen na místě s lokálním publikem divadla či festivalu. Toto neprofesionální či amatérské publikum bude mít díky tomu možnost se osobně potýkat s otázkami, které si klade umělec a zároveň mít před sebou publikum.

Martha Moore povede také interaktivní přednášku v divadle Alfred ve dvoře v Praze v rámci festivalu KoresponDance včera a dnes (listopad 2012).

Jak se do projektu zapojit?

Snažili jsme se vytvořit co nejvíce možností, jak se do projektu zapojit:

1/ Jste profesionál

 • můžete být vybrán do skupinky, kterou sestaví Martha Moore pro vytváření eventů
 • etapa odehrávající se v Brně (9-16/2/2012) bude probíhat formou konkurzu
 • tato skupina bude pracovat ve dvou etapách – viz. výše (9-16/2 v Brně a 6-16/3 v Praze), 6 hodin denně
 • prezetace práce v průběhu závěrečné etapy – viz. výše (poslední týden v dubnu v Praze a Brně). Další prezentace eventů jsou plánovány na srpen a říjen 2012. Podle možností členů skupinky se budou eventy konat v počtu 6 – 10 umělců.

2/ Jste profesionál, ale nemůžete zúčastnit všech fází projektu nebo nejste vybráni do skupiny:

 • můžete se účastnit celé stáže v únoru nebo si vybrat jen ranní tréninky (únor či březen)
 • zúčastnit se přednášky vedené Marthou Moore

3/ Jste tanečník amatér nebo byste se jen rádi blíže seznámili s tancem:

 • můžete se podílet na dvoudenní přípravě eventů, které povedou umělci vybraní do skupiny. Tyto eventy budou prezentovány v rámci večerů, kde budou zároveň uváděny eventy připravené vybranou skupinou umělců. Oba typy eventů budou uváděny na webových stránkách SE.S.TA

Předpokládaná podpora projektu:

Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, v koprodukci s o.s. MOTUS – divadlo Alfred ve dvoře, Galerií Wannieck a dalšími.

Chcete vědět, jak tvořili průkopníci Post Moderne Dance v USA?
Podívejte se na jejich videa:

Trisha Brown early works

Chair pillow dance d'Yvonne Rainer

Steeve Paxton: Material for the spine

Kristie Simson et Simone Forti: untitle