Setkávání současného tance SE.S.TA

Setkávání současného tance pořádá

Atelier čtení tance
Foto: archiv

Ateliér čtení tance

jak proniknout do světa současného tance a vychutnávat jeho bohatství

V rámci České taneční platformy

14.–16. 4. 2012
Praha

Místo konání:

  • Praha, divadlo Ponec

Lektoři:

  • Zahraniční lektor: Jean Gaudin Životopis (FR)
  • Domácí lektoři: Nina Vangeli Životopis & Jana Návratová

Ateliér je určen tanečním kritikům a teoretikům, choreografům, tanečníkům, ale i široké veřejnosti

Současné taneční umění je široká a velice rozmanitá umělecká sféra a jeho porozumění vyžaduje specifický druh senzitivity. Skupina složená z odborných tanečních kritiků a choreografů z ČR i ze zahraničí bude analyzovat shlédnutá představení podle jasné struktury a následně otevře diskusi i širší veřejnosti. Ateliér organizovaný v rámci ČTP Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA již druhým rokem, je dalším krokem v řadě seminářů, které budou kultivovat zdejší taneční reflexi. Zároveň je tento ateliér vzácnou příležitostí pro samotné choreografy dozvědět se o svém díle více z pohledu diváků a odborníků a zapojit se aktivně do diskuse...

Program:

Neveřejná diskuse pro účastníky semináře:

14. 4. 10:00—12:00 (místo bude účastníkům upřesněno)

Veřejné diskuse v baru divadla Ponec:

15. 4. 12:00—14:00 diskuse – analýza (přístupné veřejnosti)
16. 4. 15:00—17:00 diskuse – analýza (přístupné veřejnosti)

(živý vklad publika do diskuze vítán)

16. 4. 21:30 Zakončení semináře v divadle Ponec

Spolupráce:

Pořádá SE.S.TA | Centrum choreografického rozvoje | ve spolupráci s Českou taneční platformou.