Nové čtení tance

Jak gramotně číst a vychutnávat současný tanec. Seminář kritického pochopení současného tance pro zasvěcené i širokou veřejnost pod vedením choreografů a publicistů, zahraničních i zdejších. Živý vklad publika do diskuse je vítán.

Současné taneční umění je široká a velice rozmanitá umělecká sféra. Jeho pochopení vyžaduje od laického publika určitý druh senzitivity; od profesionálů - jak tanečních umělců, tak publicistů - to ovšem vyžaduje znát více bran, jak k tomuto umění přistoupit.

Seminář, který společně organizují SE.S.TA a Česká taneční platforma, nabízí k těmto branám klíče jak pro ty, kdo musí tanec profesionálně analyzovat, tak pro ty, kdo je tancem spontánně přitahován.

Měl by být prvním krokem v řadě seminářů, které budou kultivovat zdejší taneční reflexi. Tento první seminář v pořadí si klade za cíl zabývat se choreografickými komponenty. Budou analyzovány za asistence představitelů zahraniční a české taneční publicistiky a zahraničního choreografa.

Panel semináře doplní na deset osob zástupci nejmladší generace taneční kritiky a choreografie, a to jednak z řad těch, kteří už mají určitou profesionální zkušenost, jedna úplných začátečníků. Materiálem k diskusím budou taneční inscenace, shlédnuté v předvečer.

Veřejné diskuse:

Místo: Bar divadla Ponec

Místo: Foyer divadla Ponec

Ve spolupraci s Taneční platformou a Divadlem Ponec

Zpet