Setkávání současného tance ve spolupráci s AMU pořádá taneční stáž

Feldenkraisova metoda
a její využití v tanci

pod vedením Marie Kinsky (FR/CZ)

15.–16. 12. 2011

Stáž je určena

tanečním profesionálům, pedagogům, studentům tance a dalším zájemcům o Feldenkraisovu metodu

Místo konání:

Marie Kinsky  Marie Kinsky (FR/CZ) Životopis – Tanečnice a pedagožka, absolventka franc. konzervatoře a pedagogiky na pařížské Sorbonně. Přes 15 let působila s mnoha souborech jako tanečnice současného tance ve Francii i ČR. Studuje pohyb, prostor, různé pocity a stavy těla, což dovoluje každému znovu objevit svět pohybu. Je certifikovaná pedagožka Feldenkraisovy metody. Je zároveň zakladatelkou a ředitelkou o.s. SE.S.TA.

Feldenkraisova metoda je speciální metoda na vytváření školících podmínek, v nichž se lidé přes senzomotoriku mohou školit v posilování své rozlišovací schopnosti. Tato metoda může být pro tanečníky velkým přínosem, neboť jim může otevřít nové možnosti v pohybu, nalézt způsoby propojení pohybu a představivosti tanečníka. Stáž bude doplněna i tvůrčí dílnou.

Feldenkraisova metoda  a její využití v tanci

Rozvrh stáže:

15. 12. čt 17.30—19.30 sál 1041
16. 12. pá 14.00—16.00 sál 1041

Ceny:
– celá stáž:

– jedna lekce:

studenti HAMU zdarma, studenti Duncan centre sleva 50%

Přihlášky:

zasílejte mailem do 8. 12. 2011 na adresu:

mkinsky@se-s-ta.cz

Konání stáže podporují:

MKČR, Hl. m. Praha
Děkujeme

Zpet