Setkávání současného tance ve spolupráci s HAMU pořádá taneční stáž

Feldenkraisova metoda
a její využití v tanci

Stáž je akreditována v systému MŠMT ČR

pod vedením Marie Kinsky (FR/CZ)

24.—27. 2. 2011

Stáž je určena

tanečním profesionálům, pedagogům, studentům tance. První hodina lekce je určena i dalším zájemcům o Feldenkraisovu metodu.

Místo konání:

Marie Kinsky  Marie Kinsky (FR/CZ) Životopis – Tanečnice a pedagožka, absolventka francouzské konzervatoře tance a Univerzity na Sorboně v Paříži. Zkoumá různé techniky současného tance a tanečního divadla. Tančila 15 let ve francouzských i zahraničních skupinách. V roce 1999 založila sdružení SE.S.TA, které dodnes řídí. Ve své výuce hledá způsoby, jak předat tanečníkům prostředky analýzy a nástroje k jejich vlastnímu rozvoji. Je certifikovanou pedagožkou Feldenkraisovy techniky.

Feldenkraisova metoda není forma tanečního tréninku. Tato metoda je zaměřená na sebeuvědomění prostřednictvím pohybových vzorců, nabízí možnost jejich zlepšování a obohacování. Využívá a zapojuje nervový systém. Feldenkraisova metoda pomáhá tanečníkovi nalézt svůj vlastní pohyb jen výběrem kvalit, které používá, propojí je se svojí představivostí a tím obohatí svoji kreativitu.

Feldenkraisova metoda  a její využití v tanci

Rozvrh stáže:

24. 2. čtv 16.00—18.00 sál 1041
25. 2. pá 16.00—18.00 sál 2041
26. 2. so 10.00—12.00 sál 2041
27. 2. ne 10.00—12.00 sál 2041

Cena — celá stáž:

Cena — jedna lekce:

studenti HAMU zdarma, studenti Duncan centre 50% sleva

Účastníci obdrží na konci stáže osvědčení o jejím absolvování

Přihlášky:

zasílejte mailem do 20. 2. 2011 na adresu:

mkinsky@se-s-ta.cz

Konání stáže podporují:

MKČR, Francouzský institut
Předpokládaná podpora: Hl. m. Praha a další
Děkujeme

Zpet