Pozvánka na prezentaci výsledků stáže coachingu

Setkávání současného tance pořádá

Mezinárodní stáž coachingu choreografů

pod vedením zkušených choreografů
z Francie a Německa

Jean-Christophe Paré, Dominique Boivin, Béatrice Massin, Helge Letonja

16.—22. srpna 2011 v Praze

Místa konání:

Již pošesté organizuje SE.S.TA od roku 2005 stáž coachingu choreografů. Cílem stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům, na základě jejich vlastní tvorby, nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi choreografy a zkušenými umělci („coachi“), kteří je v práci vedou.

Mezinárodní stáž coachingu choreografů

Foto: Jan Komárek

Koncept:

Zúčastnění choreografové mají vytvořit něco právě pro příležitost stáže nebo převzít krátkou ukázku své choreografie (max. 15 minut), která bude sloužit jako podklad pro práci během stáže. Výchozí materiál shlédnou coachi na předem zaslaném videozáznamu, aby se mohli před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.
Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu se svými coachi znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

Stáž je určena choreografům a studentům choreografie.
Překlad v hodinách je zajištěn.
Studenti se musí zúčastnit stáže v celé délce jejího trvání.

V případě, že choreograf bude chtít pracovat na skupinové choreografii, je třeba, aby se účastnil stáže se svojí skupinou a oznámil předem počet tanečníků.

Program:

Každý den bude zahájen společným technickým tréninkem. Denně bude mít každý choreograf k dispozici na několik hodin taneční studio, aby zde mohl pracovat na své choreografii a na cílech, které si určí sám spolu se svým coachem, který bude přítomen dle potřeb a přání. Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a bude následovat společná diskuze.

Praktické informace:

Cena stáže coachingu:

Pozor – počet účastníků je limitován – zasílejte přihlášky co nejdříve.

Cena za 1 ranní trénink:

Přihlášky:

Přihlášky vč. životopisu zasílejte nejpozději do 1. 7. 2010:

mkinsky@se-s-ta.cz

POVINNÁ PŘÍLOHA:

Společně s přihláškou je třeba zaslat poštou videukázku své rozpracované choreografie, ze které bude choreograf vycházet na stáži coachingu, popř. může připojit i ukázky své předchozí práce. Můžete upřesnit jméno coache, se kterým byste chtěli v průběhu stáže pracovat. Budeme se snažit vašim požadavkům maximálně vyhovět.
Adresa: SE.S.TA - Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, ČR

Konání stáže podporují:

Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře, HAMU a dalšími
Děkujeme

Zpet