Setkávání současného tance SE.S.TA
Fotografie z akcí SE.S.TA:
Laurent Phillipe
Vojtěch Brtnický
Dragan Dragin

Představení / Prezentace

Uvádění tanečních představení

SE.S.TA uvádí představení českých umělců v ČR i zahraničí a představení zahraničních choreografů, kteří se zároveň podílí i na dalších akcích SE.S.TA (stáže, dílny atd.) v České republice.

V ČR SE.S.TA uvedla např. tato zahraniční představení: FRESKA, ženy hledící vlevo (Paco Decina), Něžný bagr (Dominique Boivin), Nechť mé potěšení trvá (Béatrice Massin), SMYSL(Y) (Pedro Pauwels) a řada dalších (viz archiv akcí).
V zahraniční uvádí SE.S.TA pravidelně choreografie českých umělců např. na pařížském festivalu JAMAIS VU!…

Představení uvedená v rámci festivalů (2009–2011):

Další představení (2004–2008):

Produkce představení

SE.S.TA produkuje či koprodukuje nová představení současného tance ve spolupráci s českými a zahraničními umělci a institucemi.

V rámci koprodukce může SE.S.TA poskytnout administrativní zázemí, rezidenční pobyty tvůrců v ČR nebo v zahraničí, PR podporu, nabídku představení na festivaly v ČR nebo v zahraničí apod.…

Mezinárodní představení na objednávku SE.S.TA pro české umělce:

Koprodukce představení s českými umělci:

  • Ioana Mona Popovici „Luna plina“
  • Andrea Miltnerová „Barokní tělo odhaleno“, „Vertikální horizontála“, „Fractured“, "Pentimento"
  • Bára Látalová „Margaretha vypravuje“
  • Pierre Nadaud "Lid beze jména"
  • Jan Komárek "Stolování"
  • Zdenka Brungot Svíteková, Hana Železná "Intenzita neviditelného"

Archiv 2011–2012