EN
Přejít na Diskuze a přednášky
Foto: Petr Jiras

KULATÝ STŮL: MEZIOBOROVÝ INKUBÁTOR

Tématem pro rok 2018 je cirkulace.

Datum konání akce16. 3. 2018 I 17:00 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a interpretů s jinými obory. Zároveň jsou kulaté stoly místem pro sdílení výsledků našeho výzkumu nebo pro prezentaci témat, která hýbou taneční scénou v České republice a zahraničí. Tato debatní setkání rozvíjí propojení mezi kulturou, uměním a společností.

Kulatý stůl na závěr Mezioborového inkubátoru, který pořádáme ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, představí práci a výsledky společného zkoumání umělců a vědců z rezidence a poskytne prostor pro širší diskusi k tématu.

Téma kulatého stolu bude tanec a architektura, tanec a prostor. V roce 2018 se zaměříme na cirkulaci, site specific a kontext. Kulatý stůl navazuje tematicky na Mezioborový inkubátor a červenou nit provazující činnosti SE.S.TA v roce 2018.

Kulatý stůl je závěrečnou částí programu rezidence, je přístupný všem zájemcům z řad veřejnosti a uskuteční se v kavárně Muzea nové generace.  

 

Výsledky kulatých stolů zveřejňujeme na našem blogu!

Praktické informace

ČTP: CHOREOGRAFICKÉ FÓRUM

Choreografické fórum je již tradičně součástí doprovodného programu České taneční platformy. Při diskuzích o zhlédnutých představeních se letos setkáme již po osmé. Na choreograficé fórum jsou zváni všichni diváci, jenž mají chuť debatovat o choreografiích, které právě viděli, chtějí znát úhel pohledu tanečních profesionálů z České republiky i ze zahraničí a konfrontovat své názory s odborníky i širokou veřejností.

ČTP: ATELIÉR PSANÍ PRO KRITIKY

Ateliér psaní kritiky rozšiřuje doprovodný program České taneční platformy a navazuje na blok řízených diskusí Choreografické fórum. Ateliér určený pro novináře, recenzenty, kritiky a teoretiky povede italská kritička Mara Serina.

KULATÝ STŮL: FILLIMIT

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl: Fillimit je součástí interkontinentální platformy pro mladé choreografy, která podporuje jejich setkávání, konfrontaci, spolupráci, sdílení a výměnu informací. Součástí platformy je i účast několika domácích a zahraničních promotérů, která umožní navázaní nových profesních vztahů, rezidence a představení v partnerských zemích.

Podpora

 Mezioborový inkubátor pořádáme ve spolupráci s Institutem umění - Divadlením ústavem

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.