EN
Přejít na Diskuze a přednášky
Foto: Marie Svobodová

KULATÝ STŮL: SITE SPECIFIC

Diskuze na téma

Datum konání akce15. 7. 2018 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl: Site Specific je součástí celoročního programu SESTA zaměřeného právě na téma site specific.

Je již pravidlem, že většinu našich aktivit zastřešuje po daný rok jedno vybrané téma, které je spjato nebo navazuje na téma předešlého roku. Pro rok 2018 bylo stanoveno téma „Site-specific projekty a jejich kontext“, které navazovalo na loňské téma „Prostor v pohybu – cirkulace“.

Tento kulatý stůl zve umělce z mnoha zemí, kteří se účastní festivalu KoresponDance, aby se zabývali letošním tématem, které je stěžejní pro dva obory – tanec a architekturu. Jako základ pro diskusi bude sloužit zpráva z výsledků Kulatého stolu, který proběhne v únoru v rámci pedagogického semináře. 

 

Výsledky kulatých stolů zveřejňujeme na našem blogu!

Připravujeme

REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY S KOUČINKEM

Rezidence pro choreografy s koučinkem je prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci – kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby. Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo jiné pomáhá českým choreografům prosadit se i mimo republiku. Rezidence má bohatý doprovodný program pro profesionální veřejnost i pro publikum.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.