EN
Přejít na Diskuze a přednášky
Foto: Dragan Dragin

KULATÝ STŮL: ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce13. 7. 2018 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl: Škola tančí uzavírá celý vzdělávací modul projektu, který běží od jara na vybraných školách, a umožňuje všem zainteresovaným i zájemcům z řad veřejnosti poskytnout si vzájemnou zpětnou vazbu a je prostorem pro další teoretický rozvoj projektu a rozvíjení metodologie.

Umělec s pedagogem vyhodnocují proces a výsledky realizovaných projektů. Současně lektoři ze zahraničí a umělci za podpory pedagogů konfrontují odlišné filozofie projektů, postupy, koncepty a zkušenosti z kreativních projektů v mezinárodním kontextu.

Tato přehlídka, díky realizaci v rámci programu festivalu KoresponDance, vytváří také prostor pro navázání nové spolupráce s choreografy, partnery, médii i širokou veřejností. Dochází tak k rozšíření a zvýšení kvality projektů díky zpětné vazbě. 

V rámci realizace modelových projektů na školách a na základě zkušeností dochází k dalšímu zpřesňování metodologie. Výsledky „Kulatých stolů“ a výslednou podobu metodologie bude SE.S.TA publikovat. Dalším krokem pak může být adaptace funkčních technik a metodik pro český školní systém.

Výsledky Kulatých stolů sdílí SE.S.TA také na svém blogu: blog.se-s-ta.cz/, který je dostupný široké odborné i laické veřejnosti.
 

Jak tanec zprostředkovává porozumění fyzice či přírodopisu?

Připravujeme

KULATÝ STŮL: FILLIMIT

Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů, podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl: Fillimit je součástí interkontinentální platformy pro mladé choreografy, která podporuje jejich setkávání, konfrontaci, spolupráci, sdílení a výměnu informací. Součástí platformy je i účast několika domácích a zahraničních promotérů, která umožní navázaní nových profesních vztahů, rezidence a představení v partnerských zemích.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ TVOŘIVÉHO TÁBORA

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů. Tábor je vždy časově naplánován tak, aby končil zároveň se začátkem etablovaného mezinárodního festivalu KoresponDance a děti tak měli unikátní možnost na festivalu vystoupit.

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a pedagogům základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí již několik let a mají s vzděláváním v pohybu bohaté a zejména rozmanité zkušenosti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mláděže a tělovýchovy.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.